Vier waardevolle muurschilderingen in de OLV-over-de-Dijlekerk onder de loep

De kerkfabriek van de Lieve-Vrouweparochie laat de staat en de mogelijke restauratieopties onderzoeken van vier waardevolle muurschilderingen in de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk. Stad Mechelen schreef de omvang, het doel en het verloop van dit onderzoek uit. Deze maand start het onderzoek. De Mechelse gilden en ambachten laten sporen na De Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk is de tweede grootste in Mechelen. […]

Onze stad leren kennen via QR codes

Op vraag van gemeenteraadslid Anne Delvoye in de gemeenteraad om als duiding bij straatnamen met een persoonsnaam of bij monumenten QR-codes te gebruiken heeft schepen Koen Anciaux een onderzoek laten starten naar de mogelijkheden. We leven in een Corona-tijdperk waardoor de QR-code meer is ingeburgerd dan ooit o.a. dankzij de horeca die menukaarten, drankkaarten via QR […]

Stad Mechelen onderzoekt restauratie Sint-Amanduskerk en kerkhof

Stad Mechelen dient het beheersplan voor de Sint-Amanduskerk en kerkhof te Heffen in bij het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Het beheersplan werd opgemaakt voor de ommuurde site van de Sint-Amanduskerk inclusief het kerkhof. In opdracht van de stad Mechelen en in samenwerking met de kerkfabriek Lieve-Vrouweparochie maakte ir.-architect Katrin Berckmans een beheersplan […]

Omvorming van ‘t Schipke tot museumcafé mogelijk dit jaar van start

Het fraaie 18de eeuwse pand op de hoek van de Frederik de Merodestraat en Sint-Jansstraat, algemeen gekend als ’t Schipke, maakt deel uit van de site van het Hof van Busleyden. Stad Mechelen heeft de ambitie om er het museumcafé in onder te brengen en de werken nog dit jaar van start te laten gaan. Hiervoor […]

De Predikherenkerk staat in de stellingen

In september 2019 opende Het Predikheren. Velen hebben ondertussen reeds een bezoek gebracht  aan de bibliotheek in dit prachtig gerestaureerde klooster. Nu is de naastgelegen Predikherenkerk aan de beurt om gerestaureerd te worden. Aannemer Monument-Vandekerckhove uit Ingelmunter liet de stellingopbouw in december starten. Momenteel staat het gebouw grotendeels in de stellingen. Verdere werfinrichting en stellingopbouw […]