Koen Anciaux geeft fakkel door aan Arthur Orlians

Mechelen krijgt op 2 februari een nieuwe schepen. Arthur Orlians (27) werd donderdag officieel voorgesteld als nieuwe schepen van onder meer Financiën, Monumenten en Landbouw. Hij volgt Koen Anciaux (61) op, die meer dan twintig jaar lang onafgebroken in het Mechelse stadsbestuur zat en adjunct-kabinetschef wordt op het kabinet van Vlaams minister Bart Somers.  

Stad Mechelen blijft investeren in gebouwen en kerken 2023

Stad Mechelen blijft investeren in gebouwen en kerken 2023

Ondanks de onvermijdbare crisissen blijven we in 2023 investeren in onze Mechelse gebouwen en kerken. De stad blijft inzetten op onderhoud om verloedering te voorkomen. In totaal investeert Mechelen in 2023 ongeveer 10.250.000 euro in haar gebouwen en kerken. Gelukkig kan de stad daarbij rekenen op een ondersteuning vanuit Vlaanderen die in 2023 oploopt tot […]

Mechelen eerste gaststad tijdens Open Monumentendag

Open Monumentendag 2022

Het was een zeer succesvol editie met 25225 bezoeken in totaal! (niet bezoekers; de meeste mensen bezoeken meerdere locaties) De absolute uitschieter was het Aartsbisschoppelijk Paleis met 8297 bezoekers. In 2019 hadden we in De Ouwen Dok/Van der Valk zo’n 6700 bezoekers, wat zou betekenen dat er ditmaal in het Aartsbisschoppelijk Paleis het hoogste aantal […]

Nieuwe toekomst voor historische vleugel Hof van Egmont

Het geklasseerd gedeelte van het Hof van Egmont gelegen langsheen het Kardinaal Mercierplein te Mechelen, is verkocht en krijgt een duurzame ontwikkeling. Projectontwikkelaar COGIVA zal het pand opwaarderen. Op het gelijkvloers komen er handelspanden. Op de eerste verdieping is er plaats voor kwaliteitsvolle woonunits. In 2026 moet het project klaar zijn. Via het aanbestedingsdossier dat in de […]

80.000 bezoekers voor Mechelse kerken in coronajaar 2021

Na bijna een halve eeuw in de steigers: 7.000 bezoekers voor gerestaureerde Begijnhofkerk op 4 maanden tijd. De acht historische kerken in de Mechelse binnenstad trokken in 2021 iets meer dan 80.000 bezoekers. Dit ondanks een volledige sluiting van januari tot en met juni door de coronamaatregelen. Een belangrijk moment was de heropening van de impressionante […]

Historisch orgel Sint-Pieter- en Paulkerk opnieuw bespeelbaar

In het verleden liet de kerkfabriek van de Sint-Pieter- en Paulkerk haar monumentale orgel op regelmatige basis onderhouden. Zo een orgel is een fragiel instrument dat af en toe ook grondiger onder handen moet genomen worden. De laatste jaren was het orgel quasi onbespeelbaar geworden. Een groot onderhoud in opdracht van de stad Mechelen maakt […]

Controle glas-in-lood ramen O.L.V-over de Dijlekerk met oog op toekomstige restauratie

Het glas-in-lood van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk is in slechte staat. Het college heeft opdracht gegeven om een inventarisatie en opmeting te doen, waarna een diagnose wordt opgemaakt in functie van de uit te voeren herstellingswerken. In 2020 werd bij een rondgang door de kerk vastgesteld dat het glas-in-lood van de kerk in vrij slechte staat is […]

Stad zoekt concessiehouder voor kapel en keuken Sinte-Mettetuin

Stad Mechelen zoekt een concessiehouder voor de keuken (de voormalige beenhouwerij van de remise) en de kapel in de Sinte-Mettetuin. Het is de bedoeling dat de nieuwe uitbater hier een commerciële of een horecafunctie in onderbrengt. Er zal een concessie worden uitgeschreven voor de kapel samen met het gebouw dat is ingericht als keuken, de voormalige beenhouwerij […]

Restauratie van zeven schilderijen Begijnhofkerk afgerond

Tijdens de interieurrestauratie van de barokke Begijnhofkerk werden de schilderijen die op hoge hoogte hangen in de kerk gerestaureerd, dat waren 23 schilderijen en 18 decoratieve doeken in totaal. Via kleinere dossiers wordt er nu ook werk gemaakt van de restauratie van nog eens 29 barokke schilderijen, zowel door de stad Mechelen als de kerkfabriek […]

Hoogdringende restauratie voor westertoren en vijf staties van OLV-over-de-Dijlekerk

De stad Mechelen beslist om Steenmeijer Architecten bv een bevel van aanvang te geven voor de opmaak van een bestek voor de hoogdringende restauratie van de dakvlakken van de westertoren en de conservatie van vijf staties van de Zeven Weeënweg van de OLV-over-de-Dijlekerk. Tijdens de exterieurrestauratie (2004-2009) van de OLV-over-de-Dijlekerk werd het natuursteenmetselwerk volledig gerestaureerd. De […]