GO! basisschool Maurits Sabbe start 2021 veilig met een schoolstraat

Stad Mechelen zet ook dit jaar in op veilige schoolomgevingen.  Samen met GO! Basisschool Maurits Sabbe ondertekent de stad het charter voor veilige schoolomgeving. Een leidraad die doorheen het schoolstratentraject door directie en ouderraad kan geraadpleegd worden.     “We starten het nieuwe jaar met aandacht voor de veiligheid van onze Mechelse schoolgaande kinderen en de […]

Mechelen Vlaamse koploper in elektrische deelwagens

Open-vld-Mechelen Vlaamse koploper elek deelwagens

Mechelen telt 25% elektrische deelwagens in zijn cambio-vloot en staat aan kop met het aanbieden van elektrische deelwagens.  Leuven en Gent volgen. Ook Batt Mobility heeft reeds 3 elektrische wagens op Mechels grondgebied sinds hun opstart in maart 2020. “Vanuit onze ambitie om het aanbod in duurzame mobiliteitsalternatieven te vergroten en tegelijkertijd Mechelen deelstad van […]

Nieuwe kindvriendelijke borden op 50-tal locaties in Mechelen

Open-Vld-Mechemlen-Kindvriendelijke borden

Stad Mechelen plaatst een 50-tal kindvriendelijke borden in de buurt van speelterreinen of op locaties waar veel kinderen spelen.  Ze krijgen een iets andere look in de nieuwe huisstijl van stad Mechelen en Mechelen Kinderstad.  De plaatsing is voorzien eind 2020, begin 2021. “Het was mede dankzij de kinderraad dat de vraag naar veilig buiten […]

Twee Mechelse basisscholen ondertekenen charter rond schoolstratentraject

Open-Vld-mechelen-Schoolstraten-pers

Stad Mechelen telt dan 10 schoolstraten Na de lange herfstvakantie start Stad Mechelen twee nieuwe schoolstraten op. Go! Basisschool De Spreeuwen in de Boetestraat en Go! Basisschool De Vlindertuin in de Cypriaan de Rorestraat ondertekenen het charter voor de opstart van een nieuwe schoolstraat. Een leidraad voor een veilige schoolomgeving. “Het invoeren van nieuwe schoolstraten […]