Het Predikheren is winnaar Onroerenderfgoedprijs 2020

Open-vld-mechelen-sint-romboutskathedraal

Het Predikheren in Mechelen is de winnaar van de Onroerenderfgoedprijs 2020 en wint daarnaast ook de publieksprijs De Onroerenderfgoedprijs beloont recente realisaties op het vlak van monumentenzorg, landschapszorg en archeologie. De editie van 2020 stond in het teken van erfgoed dat toegankelijk is voor het grote publiek. 43 kandidaten schreven zich in, waarna een onafhankelijk […]

Stad Mechelen verlengt jachtrechten voor onbepaalde duur

Open-vld-mechelen-sint-romboutskathedraal

Stad Mechelen heeft beslist om de jachtrechten onder voorwaarde van een herenakkoord met de wildbeheereenheden te verlengen voor onbepaalde duur. Het besluit is genomen onder voorwaarde van het herenakkoord dat vorig jaar met de wildbeheereenheden werd afgesloten om niet te jagen op de vos, de ree, het hert, de grauwe gans, de smient en de kievit. De jachtpacht wordt niet meer aangerekend. Na overleg tussen de wildbeheereenheden, Natuurpunt, de land- en tuinbouwadviesraad en schepenen Koen Anciaux en […]

Voorbereidende werken voor nieuw buurtpark in Nekkerspoel

Open-vld-mechelen-sint-romboutskathedraal

Het binnengebied tussen de Nekkerspoelstraat en de Paardenkerkhofstraat in Mechelen wordt een publiek toegankelijk park. Het was de wens van de vorige eigenares, mevrouw Maria Van Deyck, om van haar eigendommen een park te maken. Ze schonk de percelen bij haar overlijden in 2019 aan de Koning Boudewijnstichting, die de intentie heeft om ze in […]

Eenvoudiger belastingsysteem bij inname openbaar domein

Open-vld-mechelen-sint-romboutskathedraal

Stad introduceert eenvoudiger belastingsysteem bij inname openbaar domein Stad Mechelen past de belasting op inname openbaar domein aan. Vanaf september zal het belastingsysteem eenvoudiger en interessanter worden voor de burger. Ook zal er strikter gecontrontroleerd worden op juistheid en of de afspraken in de overeenkomst correct worden nageleefd. Voor inname van het openbaar domein voor […]