Mechelen ontvangt Federale subsidie van 183.200 € voor zero-emissie stadsdistributie

De federale overheid ziet wel potentieel in de ambities en aanpak van de Stad Mechelen op het vlak van duurzame stadsbelevering. Volgend jaar kan de stad alvast rekenen op een federale subsidie om het leveren van goederen in de binnenstad verder duurzaam en efficiënt te organiseren. De federale ondersteuning wordt toegekend door minister Petra De […]

Vleeshalle, VAWI en stad Mechelen zetten samen in op duurzame belevering

Vleeshalle, Vawi, duurzame belevering

De belevering van de bekende Vleeshalle in de Mechelse binnenstad zal binnenkort heel wat duurzamer verlopen. Daarvoor slaan de Vleeshalle zelf, horecagroothandel VAWI en de stad Mechelen de handen in elkaar. Onder impuls van de stad ondertekenden de drie partijen het Convenant Duurzame Stedelijke Belevering. Het aantal ondertekenaars van het convenant komt daarmee op zesendertig. […]

Industriële hennep wordt geoogst

Industriële hennep wordt gebruikt als grondstof voor duurzame bouwmaterialen. Stad Mechelen liet er daarom een landbouwgrond in Leest mee inzaaien door firma C-biotech. Een primeur voor onze stad én voor heel België, want voor het eerst zal Mechels geproduceerde hennep worden gebruikt als bouwmateriaal voor de Belgische markt. Het bedrijf C-biotech, dat duurzame oplossingen biedt […]

Stad Mechelen schoolvoorbeeld van steeds minder CO2 uitstoot

Sinds 2013 voert het Mechelse stadsbestuur een uitgebreid en stadsbreed beleid om de CO2-uitstoot in alle sectoren van de stad naar omlaag te brengen. Stad Mechelen geeft daarbij ook zelf het goede voorbeeld in functie van de verduurzaming van haar eigen patrimonium, wagenpark en machines, de verledding van de openbare verlichting en productie van duurzame […]

Dag van de landbouw focust op lokale boer

Aanstaande zondag op 17 september is het de Dag van de Landbouw. Tijdens dit weekend kan je op verschillende manier kennismaken met het vakmanschap en de lokale producten van onze plattelands-ondernemers. Samen met Mechels Natuurlijk is er een tweede editie van de Proeverslus op het Hombeeks plateau, en samen met BelOrta is er een fototentoonstelling […]

Eerste begijnhofwoning met zonnepanelen

Begin mei kreeg B&B Beggahof, gelegen aan de Sint-Beggastraat in het Mechelse Begijnhof en dus Unesco werelderfgoed, zonnepanelen. Het plaatsen van zonnepanelen gebeurt wel vaker bij woningen, maar werd nog nooit goedgekeurd bij een begijnhofwoning. Tot nu, een primeur in Mechelen én Vlaanderen. Het is niet de eerste keer dat er zonnepanelen worden geplaatst op […]

Thiebroek en Den Battelaer: 75 ha tussen kanaal en Zenne in beheer van Natuurpunt

Sinds 1996 zijn stelselmatig stukken tussen de Zenne en het kanaal in beheer gegeven van Natuurpunt. Ook Natuurpunt zelf kocht er gronden aan. Het Thiebroekbos bleef dan weer in het beheer van de stad. Met de nieuwe beheersovereenkomst komt het volledige gebied van 75ha nu in beheer van Natuurpunt. De stad heeft er een belangrijk […]

Bouw baanbrekend bufferbekken Bankstraat begint binnenkort

Op 11 april start de aanleg van het slimme bufferbekken in de Bankstraat in Hombeek. Dit waterbekken zal er voor zorgen dat Hombeek niet onder water komt te staan bij zware regenval en dat de gewassen op de omliggende landbouwpercelen water kunnen blijven krijgen in periodes van lange droogte. Het bekken zal zo een dubbele […]

Mechelen dooft lichten weekendlang voor Earth Hour

Op zaterdag 25 maart 2023 organiseert WWF voor de 15e keer in België Earth Hour. Van 20.30 uur tot 21.30 uur zullen meer dan honderd landen en meer dan één miljard mensen wereldwijd symbolisch de lichten doven. Ook Stad Mechelen geeft gehoor aan de oproep, het hele weekend lang. Naar analogie met de Nacht van […]

Gebouwen van Stad Mechelen gebruiken 37% minder energie

Naar aanleiding van de stijgende energieprijzen en in functie van de eigen klimaatambities kwam Stad Mechelen eind september vorig jaar met een Winterplan. Het doel was om minder energie te verbruiken in haar eigen stadspatrimonium en zo kosten te besparen. Vandaag stelde het stadsbestuur de energieresultaten van dit Winterplan voor. Gemiddeld verbruikten de gebouwen de […]