Stad Mechelen schoolvoorbeeld van steeds minder CO2 uitstoot

Sinds 2013 voert het Mechelse stadsbestuur een uitgebreid en stadsbreed beleid om de CO2-uitstoot in alle sectoren van de stad naar omlaag te brengen. Stad Mechelen geeft daarbij ook zelf het goede voorbeeld in functie van de verduurzaming van haar eigen patrimonium, wagenpark en machines, de verledding van de openbare verlichting en productie van duurzame […]

Stad Mechelen bevestigt imago van pioniersstad en digitaliseert aanslagbiljetten

Stad Mechelen verstuurt vanaf vandaag aanslagbiljetten en facturen digitaal naar eBox, tenminste voor burgers én ondernemingen die er zelf de voorkeur aan geven om hun documenten digitaal te ontvangen. Stad Mechelen werkt hiervoor samen met Cipal Schaubroeck en met Digitaal Vlaanderen. Op deze manier zet de stad van de Maneblussers in op burgergericht werken, door met […]

Nieuwbouw in Kruidtuin wordt ge-3D-print

De nieuwbouw die voorzien is in de Mechelse Kruidtuin zal uitgesproken innovatief, duurzaam en circulair zijn. De stad wil pionieren met een ge-3D-print gebouw dat ter plaatse met een robot geconstrueerd wordt en waarbij zo min mogelijk CO2 wordt uitgestoten of water verbruikt. Het voorbije decennium onderging de Kruidtuin al enkele herinrichtingswerken. Onder meer de […]

Chatbot Yana zoekt jonge Mechelse testers

Yana, dat staat voor You Are Never Alone, is geen reëel persoon, maar een chatbot. Een virtuele buddy die in je broekzak mee op weg gaat in Mechelen. Yana is het resultaat van een cocreatief traject met jongeren. De chatbot wordt ontwikkeld door Arinti, een Mechels bedrijf dat innovatief maatwerk verricht. Dat kan dankzij middelen die de stad verkreeg toen ze de Slim in de Stad-prijs won met een […]

Nieuwe bewoners van het Douanegebouw bekend

De kogel is door de kerk of beter gezegd door het Douanegebouw. Want zo maakte vandaag stad Mechelen haar nieuwe bewoners bekend. Het gebouw is volledig georiënteerd naar jeugd en bijgevolg een project dat getrokken wordt door de Mechelse jeugddienst. “Het was belangrijk om met alle betrokken partijen als één team naar buiten te treden. […]

Mechelen ontvangt 500.000 euro voor slim project rond droogte in landbouw

In en rond Mechelen zijn er bijna 120 land- en tuinbouwbedrijven actief, die ook de Mechelaar voorzien van verse groenten en fruit. Maar de toenemende droogte brengt de korte keten productie in gevaar. Mechelen beoogt daarom een digitale transformatie van de stadsgeoriënteerde landbouw, die meer inzichten moet geven over de lokale waterhuishouding. De Vlaamse overheid steunt […]