Mechelen zet als eerste Vlaamse stad handtekening onder ‘Vlaams Betonakkoord’

Betonakkoord Mechelen

Het voornemen van de stad om de engagementen zoals in het Vlaams Betonakkoord opgenomen te volgen, passeerde afgelopen maandag op de Mechelse gemeenteraad en is ondertussen ondertekend. Met dit engagement wil de stad het hoge grondstoffengebruik dat met het gebruik van beton en de CO2-uitstoot, die met de productie ervan samenhangt, naar beneden brengen. Mechelen […]

Burgemeester roept buurt bijeen in Papenhof

Papenhof Mechelen

Burgemeester Alexander Vandersmissen organiseert op korte termijn een overleg met de ruime buurt rond het Papenhof. “De inzet moet zijn dat signalen uit de buurt vlotter tot bij politie en beleid geraken. Dat is nu niet het geval”, zegt Vandersmissen. De burgemeester reageert daarmee op de berichtgeving rond Papenhof eerder vandaag. “Ik heb kennis genomen […]

“Geen plek voor amokmakers”

Toegangsverbod fuifzaal wordt uitgebreid naar plaatsverbod omgeving Wie toegangsverbod heeft gekregen voor De Loods aan het Douaneplein moet ook wegblijven uit de buurt van de fuifzaal. Daarmee wil Mechels burgemeester Alexander Vandermissen een halt toeroepen aan recente meldingen van intimidatie en agressie rond de fuifzaal. Wie het huishoudelijk reglement van De Loods overtreedt, riskeert er al […]

162 boetes extra op zwerfvuil in 2022 dankzij OVAM-vaststellers

De gewestelijke vaststellers van OVAM hebben vorig jaar in Mechelen gezorgd voor 162 vaststellingen van zwerfvuil en hondenpoep. Overtreders kregen allemaal een boete van 75 euro. Het nieuwe project in samenwerking met OVAM blijkt dus erg doeltreffend in de strijd tegen zwerfvuil en hondenpoep. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft in 2021 in opdracht van de Vlaamse […]

Stad verbiedt bezit en gebruik van bommetjes in het openbaar

In de periode van 1 november tot en met 31 januari is het vanaf nu verboden om bommetjes op zak te hebben of te laten knallen in het openbaar. “Die luide knallen zorgen momenteel voor overlast op verschillende plaatsen in onze stad”, weet burgemeester Alexander Vandersmissen. Vanuit verschillende wijken en dorpen komen er de laatste […]

Een begroting in evenwicht met focus op de Mechelaar

Net zoals alle andere lokale besturen staat ook Stad Mechelen voor een ongeziene begrotingsoefening voor 2023 na een reeks van opeenvolgende crises waar ze geen schuld aan heeft. De uitdaging was niet min: 24 miljoen extra vinden voor de begrotingsjaren tot 2025. De stad legt nu een begroting in evenwicht voor met een blijvende focus […]

Open Vld Mechelen stelt nieuw partijbestuur voor

In september verkozen de leden van Open VLD Mechelen een nieuw dagelijks bestuur voor de periode 2022-2025. Laura Cornette werd unaniem verkozen en blijft op post als voorzitter. Naast enkele oudgedienden wordt het partijbestuur aangevuld met een paar frisse gezichten. Aan het hoofd van de partij volgt Laura Cornette zichzelf op als voorzitter, haar mandaat […]

Week van de Handhaving klokt succesvol af met 64 bestuurlijke verslagen

Intensieve campagne van Stad Mechelen rendeert In de week van 3 oktober t.e.m. 7 oktober vonden intensieve controleacties plaats op zwerfvuil en sluikstort in kader van Week van de Handhaving. Met succes: BOA’s en OVAM-handhavers wisten samen 64 vaststellingen op wangedrag op te maken.    Een week lang namen handhavers overlastgevoelige sites in de stad […]

Stad heeft winterplan klaar voor energiebesparing

Om te anticiperen op de stijgende energieprijzen heeft de stad Mechelen een energiebesparingsplan opgemaakt voor de aankomende winter. Het energieverbruik van de stadsgebouwen en in het openbaar domein worden aangepast. Ook wordt er geïnvesteerd en overgeschakeld op nieuwe innovatieve energiebronnen om klaar te zijn voor de toekomst. De stad is al jaren bezig om het […]

Stad richt vizier op wedkantoren

Het wedkantoor aan de Nekkerspoelstraat is gesloten. Een gevolg van de nieuwe nabijheidsregels voor wedkantoren die de stad eerder deze zomer heeft vastgelegd op basis van een wetswijziging. Het stadsbestuur wil de exploitatie ervan ontmoedigen. “In het algemeen belang. Omdat het aanzet tot gokken, maar ook omdat het andere imagoverlagende activiteit aanzuigt”, zegt burgemeester Alexander […]