Campagne vraagt jongeren om discipline op de fiets

Mechelen lanceert een nieuwe veiligheidscampagne. Affiches, wimpels en banners in het straatbeeld moeten vooral jongeren op de fiets of step motiveren om zich te houden aan de wegcode en zo boetes te vermijden.

De campagne wordt deze week breed uitgerold in het stadscentrum en op de grote routes van en naar school. Daarnaast loopt ze ook online. Ze is in de eerste plaats gericht op jongeren (12-25j.). De campagne wil specifiek inspelen op vier overtredingen: door het rood rijden, tegen de richting rijden, gsm’en op de fiets en zonder licht rijden. “Reële problemen waarmee men zichzelf en anderen in gevaar brengt”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.  “Zeer regelmatig krijgen we meldingen van bewoners over dat soort gevaarlijke maneuvers.  Ook onze gemeenschapswachten die dagelijks op het terrein zijn stellen het vast. Zij spreken de jongeren natuurlijk wel aan, maar de massa tijdens begin en einde van schooltijd is zo groot dat een brede sensibilisering via deze campagne echt wel op zijn plaats is.”
Op 4 jaar tijd is het aantal fietsers in Mechelen met 31% toegenomen. En ook het steppen is een nieuw fenomeen. Alexander Vandersmissen: “Wij maken al lang prioriteit van verkeersveiligheid. Mét resultaat. Tegen de Vlaamse trend in noteren daalt het aantal letselongevallen in onze stad jaar na jaar. Maar elk ongeval blijft er natuurlijk een te veel. In heel dat verkeersveiligheidsplan zijn sensibilisering en educatie daarom belangrijke pijlers. Deze campagne gericht op de jonge fietser gaat dan ook hand in hand met de vele fietscontroles en het fietsexamen dat de politie elk jaar organiseert.”

De campagne loopt in twee golven, voor en na de zomervakantie. Van nu tot 19 juni en de hele maand september. Tijdens de campagneperiodes zal de politie ook gerichte controleacties organiseren op de vier overtredingen van de campagne.
De effecten van de campagne worden volgend jaar verwacht. “Dan zullen we nagaan of er in 2023 minder overtredingen in kwestie werden gerapporteerd dan in 2022. De campagne is vooraf breed afgetoetst bij de jeugd, onze doelgroep. We legden verschillende concepten voor om te horen wat voor hen zou werken. En daaruit kwam deze insteek”, vertelt Vandersmissen nog.
Voor de start van de campagne contacteerde de stad scholen om te vragen of ze het campagnemateriaal mee wilden delen. De politie wil ook extra tijd maken voor preventie. Daarbij gaan ze in scholen langs om het belang van de verkeersregels te benadrukken. Achteraf krijgen die leerlingen ook een stickervel. Zo blijft de info hopelijk goed plakken.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail