Bruggen Keerdok officieel geopend tijdens Sfeerdok

Het is feest op de Keerdoksite. Vandaag werden tijdens Sfeerdok, de twee bruggen over de Afleidingsdijle officieel geopend. Ook de namen van de bruggen werden officieel bekendgemaakt. Deze realisatie vormt de tweede grote fase van de herontwikkeling. Eerder werd het viersterrenhotel Van der Valk al geopend. Een derde fase is de bouw van Parking Keerdok.

Rond het Keerdok verrijst de komende jaren een stadsontwikkelingsproject met voornamelijk wooneenheden, aangevuld met horeca en buurtgerichte handel.

“Het Keerdok is de plek waar we door slimme urbanistische reconversie de bevolkingsgroei van Mechelen op een kwaliteitsvolle manier zullen opvangen. Hier ontwikkelen we stap voor stap een nieuwe toekomstwijk waar al het beste van Mechelen samenkomt. Stedelijk en toch groen. Eens gerealiseerd zal deze site van 5,4 ha de contouren én de skyline van onze stad mee bepalen. Een ontmoetingsplek voor de Mechelaars; een internationale toonplek van nieuwe stedelijkheid”, klinkt het bij burgemeester Alexander Vandersmissen.

Bruggen cruciaal

De twee bruggen zijn cruciaal om de nieuwe woonwijk bereikbaar te houden. Via de brug voor het gemotoriseerd verkeer kunnen automobilisten vanop de N16 vanaf het najaar eenvoudig het hotel en later de nieuwe woningen en nieuw restaurant van McDonald’s aan het Rode Kruisplein bereiken.

De fiets- en voetgangersbrug verbindt het stadscentrum en het Keerdok niet alleen met de nieuwe Parking Keerdok, maar ook met de nieuwe en bestaande woonwijken in Mechelen-Noord. Bijkomend zal de nieuwe fietsroute langs de Kade richting ’t Veer gerealiseerd zijn. Hierdoor krijg je vandaag al in afwachting van de verdere ontwikkeling een vlotte verbinding tussen het noordelijke jaagpad langs de Dijle en de binnenstad.

Tot de oplevering van Parking Keerdok en bijhorende ontsluitingsinfrastructuur dit najaar zijn beide bruggen exclusief toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Nieuwe hotspot

“Met onze stadsontwikkelingsprojecten hebben we de ambitie om onze stad naar een hoger niveau te tillen. De herontwikkeling van de Keerdoksite is hier een goed voorbeeld van. We realiseren hier een nieuwe site met kwaliteitsvolle en duurzame woningen met aandacht voor groen en mobiliteit. Met de realisatie van de bruggen – die de verbinding tussen een grote parking en het autoluwe Keerdok vormen- zetten we een nieuwe belangrijke stap in de herontwikkeling van de site. Waar het Keerdok nu eerder een afgelegen en afgesloten gebied is, trekken we het nu open en maken we de site goed bereikbaar. De Keerdoksite is binnenkort de nieuwe hotspot van Mechelen om te wonen en te genieten in het groen”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.

Ook de schepen van Openbare Werken is blij met de realisatie van de bruggen. “De bruggen zorgen enerzijds voor een goede bereikbaarheid van de site en voor een goede verbinding met het centrum en Malinas voor de fietsers en voetgangers. Anderzijds hebben we zeer goed gelet op de beeldkwaliteit en passen de bruggen mooi in het geheel. Ze zijn zo meer dan alleen een object om zich te verplaatsen. Zo kan je op de fiets- en voetgangersbrug gezellig boven het water vertoeven op de zitbank van 55 meter. Dit wordt de ideale plek om te genieten van een prachtig zicht op de Afleidingsdijle en de Keerdoksite “aldus Patrick Princen.

De realisatie gebeurde in samenwerking tussen de Vlaamse Waterweg en de stad Mechelen.
“De Vlaamse Waterweg nv en de stad Mechelen hebben hier samen iets moois gerealiseerd. De samenwerking was dan ook niet aan zijn proefstuk toe, denk maar aan de bouw van het Dijlepad en de herontwikkeling van de Zandpoortvest enkele jaren geleden. Twee projecten die de band tussen de Mechelaar en het water aanzienlijk hebben verbeterd. Een belangrijke ambitie van ons als waterwegbeheerder, zegt Koen Anciaux, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv. “De samenwerking zal de komende jaren nog intenser worden. Zo staan op korte termijn ook de renovatie van de kademuren van de Afleidingsdijle en de heraanleg van de vesten op de planning.”

Namen bruggen bekend

Vandaag raakten ook de nieuwe namen voor de bruggen bekend. De brug voor het gemend verkeer heet vanaf nu de  Armand Becquetbrug. De familie Becquet had na WO I een bedrijfje met bouwmaterialen aan de Winketkaai. Armand Becquet besloot om zelf een bedrijf op te richten aan de overkant van het Keerdok, dat in 1996 overgenomen werd door Inter-Beton. Tot aan de dood van zijn echtgenote in 1984 kwam Armand Becquet nog dagelijks op bezoek op ‘den dok’. Leuk weetje: de gemotoriseerde brug werd vervaardigd met beton afkomstig van de betoncentrale.

Voor de fiets- en voetgangersbrug werd de naam Sofie Berthoutbrug gekozen, naar de twee gelijknamige vrouwen uit het geslacht van de Heren van Mechelen. Op de bruggen zelf werd er een QR-code voorzien met een link die verwijst naar meer achtergrondinformatie over de naamgeving.

Het kostenplaatje bedroeg zo’n 2,8 miljoen euro. Voor de fiets- en voetgangersbrug kon de stad rekenen op een projectsubsidie stadsvernieuwing van de Vlaamse overheid.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken: “Vlaanderen zet resoluut in op meer én veilig fietsverkeer. Die ambitie maken we met de bouw van deze twee nieuwe bruggen over de Afleidingsdijle ook in Mechelen waar. Ze verbeteren niet alleen de toegankelijkheid van het centrum voor voetgangers en fietsers. Door de afscheiding van het gemotoriseerd verkeer kan de verplaatsing door de zachte weggebruiker ook in alle veiligheid gebeuren. Zo hopen we de wandel- en fietsreflex aan te wakkeren en onze doelstellingen inzake modal shift naar duurzame vervoermiddelen te realiseren.”

Sfeerdok
Naast de opening van de bruggen organiseerde de stad samen met haar partners, vandaag ook het event Sfeerdok. Dit event plaatste het Project Keerdok in al haar facetten in de schijnwerpers. Naast de opening van de bruggen, was er een nog goed gevuld programma op de site.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail