Bouw van twee nieuwe bruggen voor nieuwe woonwijk van start

Op maandag 2 augustus starten de werken voor de realisatie van een fiets- en voetgangersbrug en een brug voor gemotoriseerd verkeer over de Afleidingsdijle binnen het stadsontwikkelingsproject Keerdok. De brug voor het gemotoriseerd verkeer zorgt voor de ontsluiting van de Keerdoksite met de N16. Het kostenplaatje bedraagt zo’n 2,8 miljoen euro. De fiets- en voetgangersbrug zal het parkeergebouw op de Eandistip en het nieuwe Rode Kruisplein met elkaar verbinden. De realisatie wordt een huzarenstukje: de stalen fiets- en voetgangersbrug zal op het land aan de zuidzijde van de Dijle aan elkaar gelast worden. Eind dit jaar wordt deze brug met de grootste twee kranen van België op haar plaats gehesen.

Sinds 2018 wordt het gebied rond het Keerdok en de Eandissite, gelegen tussen de Dijle, Guido Gezellelaan en de N16, ontwikkeld tot een duurzame en hoogwaardige compleet nieuwe woonwijk met een hotel, een parkeergebouw en een publiek groen park.

Na de opening van het viersterrenhotel Van der Valk en de start van de werken aan het parkeergebouw op de Eandistip, wordt met de realisatie van de twee bruggen de derde grote fase van de herontwikkeling van de Keerdoksite opgestart. De realisatie gebeurt in samenwerking tussen de Vlaamse Waterweg en de stad Mechelen.

“Voor een goede ontsluiting van de site en van het parkeergebouw, is de bouw van de twee bruggen onontbeerlijk. De fiets- en voetgangersbrug zorgt niet enkel voor een goede verbinding tussen het stadscentrum met het toekomstige parkeergebouw, maar eveneens met de aangrenzende nieuwe woonwijk en de bestaande woonwijken in Mechelen-Noord in het algemeen. Na de ingrijpende werken in 2022 is er opnieuw een missing link in het zacht verkeersnetwerk weggewerkt”, zegt Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.

De tijdelijke maatschappij Herbosch Kiere-CSM heeft sinds de gunning eind 2020 al het voorbereidende bureauwerk afgerond. “Vanaf de eerste week van juli werd gestart met de werfvoorbereiding. Vanaf 2 augustus start de werf effectief. Dit project zal de beeldkwaliteit van de buurt opwaarderen. Daarnaast is het een nieuwe stapsteen met het oog op de vernieuwing van de Mechelse vesten”, aldus schepen van Openbare Werken, Patrick Princen.

Jaagpad wordt omgeleid
Om de voorbereidende werken op het land op een veilige manier te laten verlopen wordt ten noorden en ten westen van de Ouwen Dok vanaf 2 augustus tot en met einde van de werken (voorzien in maart 2022) een – voor het publiek ontoegankelijke – werfzone ingericht. De parkeerplaatsen in deze zone worden tijdelijk buiten dienst genomen.

Aan de noordzijde landen beide bruggen op het jaagpad. De werken aan de bruggen gecombineerd met de werken voor het parkeergebouw maken het onmogelijk fietsers en voetgangers op dit deel van het jaagpad toe te laten. Vanaf 2 augustus wordt dan ook tussen het kruispunt Antwerpsepoort en het einde van de werfzone, tijdelijk een beveiligde omleiding voor fietsers en voetgangers langs de N16 en de terreinen van Fluvius aangelegd.

“Na de realisatie van de bruggen zal ook het jaagpad en het Rik De Saedeleerplein aangelegd worden. De omleiding zal dan ook enkele maanden langer behouden blijven na het einde van de werken aan de bruggen”, aldus Schepen Princen.

Bruggen klaar in 2022
2022 wordt een belangrijk jaar, want dan worden beide bruggen geopend, samen met het parkeergebouw. “De bouw van het parkeergebouw zit volledig op schema. Recent werd gestart met de realisatie van de bovengrondse verdiepingen. De komende maanden wordt onze nieuwe landmark steeds meer zichtbaar” aldus Greet Geypen.

De Vlaamse Waterweg leidt de werken voor de twee bruggen. Mechelen ontvangt van de Vlaamse overheid een projectsubsidie voor de aanleg van de fiets- en wandelbrug.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail