Bonheidensteenweg tijdelijk zone 50

Vanuit de richting van Bonheidensteenweg komen er regelmatig bezorgdheden over de snelheid die de voertuigen er hanteren. De controles en metingen bevestigen deze bezorgdheden en vragen dan ook om verdere maatregelen te treffen.

Eerder werd er al beslist om het fietspad op de Bonheidensteenweg veiliger maken door ribbelmarkeringen aan te brengen tussen de rijweg en het fietspad. Maar nu gaan we met de stad ook in op de vraag om eveneens de maximum toegelaten snelheid op de weg te verlagen naar 50 km/u.

“Geen evidente opdracht want een snelheidsverlaging is door het karakter van het wegprofiel en omliggende landschap, moeilijk af te dwingen. Het laat immers uitschijnen dat men er zonder problemen sneller kan rijden dan 50 km/u. Daarom heeft het stadsbestuur samen met onze dienst Mobiliteit beslist om een proefproject op te starten. In het proefproject zal de Bonheidensteenweg van begin juni 2021 tot eind september 2021 een zone 50 worden waar er tegelijk snelheidsmetingen worden uitgevoerd in samenwerking met de politie.”, aldus mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke

“We blijven zo stappen vooruit zetten inzake mobiliteit en veiligheid. Want het woord zegt het zelf, mobiliteit staat niet stil en moeten we ook met de stad mee bewegen en aanpassen waar nodig. Tegelijk blijven we open staan voor de Mechelaars die steeds terecht kunnen bij onze diensten om hun kritische doch liefst constructieve meldingen door te geven.”

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail