Open-vld-Mechelen- - Week van de handhaving

BOA-team in actie tegen zwerfvuil

BOA-team in actie tegen zwerfvuil en sluikstort in de Week van de Handhaving  

Van 5 tot 11 oktober is het Week van de Handhaving, een actie van de bovenlokale organisatie ‘Mooimakers’. Een campagne die stad Mechelen graag aangrijpt om extra in te zetten op zwerfvuil en sluikstort, want deze problematiek is verergerd sinds corona.
De BOA’s’ of Buitengewoon Opsporingsambtenaren die sinds het voorjaar van 2020 actief zijn, gaan in samenwerking met de Gemeenschapswachten en de Grote Broers en Zussen in deze week extra inzetten op sluikstort en zwerfvuil. Waarbij sensibiliseren nog steeds de norm blijft maar waar men hardleers kunnen en komen de BOA’s handhaven en hebben ze het mandaat om PV’s uit te schrijven.

“Een verwittigd Mechelaar is er 2 waard want hoe graag we alles in der minne oplossen, er mag en er zal gehandhaafd worden. Als stad zijn we al tijden zoekende hoe we zwerfvuil een halt kunnen toeroepen, maar een deel van de mensen blijft er hun voeten aan vegen. Alle mensen en stadsdiensten die zich elke dag inzetten om iemand anders zijn vuil op te ruimen, verdienen veel meer respect. Daarom willen we deze week een sterk statement maken. We blijven steeds positief aanmoedigen, informeren en sensibiliseren maar gaan ook streng optreden waar nodig. Dat doen we voor al de mensen die zich wel elke dag inzetten om Mechelen proper te houden en van Mechelen een stad maken om te zoenen!”, aldus preventieschepen Abdrahman Labsir.

“Met het vuilnisbakkenplan dat momenteel wordt uitgerold vermijden we het plaatsen van vuilnisbakken op locaties waar ze sluikstort kunnen aantrekken, op andere plaatsen zetten we net capaciteit bij. Ook onze veegploegen blijven zich met hart en ziel inzetten voor het afvalvrij houden van onze stad. Omdat de hoeveelheid zwerfvuil sinds de coronacrisis zoals overal gestegen is, werken we aan een actieplan om de Mechelaar te sensbiliseren. Enerzijds doen we dit als teken van dankbaarheid en respect naar de mensen die dagelijks aan de openbare netheid werken, anderzijds willen we nog meer Mechelaars stimuleren om hier oog voor te hebben. Mechelaars zijn trots op hun stad en we krijgen ook vaak van bezoekers het compliment dat het hier zo proper is. Ik heb er dus alle vertrouwen in dat we de extra hoeveelheid zwerfvuil samen snel terug omlaag krijgen.”

Hotspots

De dagelijkse prikacties gaan op verschillende hotspots door, onder meer in de Sinte-Mettetuin, Rik Wouterstuin, het Tivolipark, Oud-Oefenplein, Caputsteenpark, de Thomas More-hogeschool, Bruul, stationsomgeving, Haverwerf… Er zal gelet worden op het wegwerpen van peuken, blikjes en ander zwerfvuil. Het actieplan is ook in afstemming met de Wijkwerking Politie.

Doorheen het jaar bestaat er reeds een doeltreffende en duurzame samenwerking tussen de dienst Stadstoezicht, Wijkwerking van de lokale politie en de Uitvoeringsdiensten betreffende de aanpak van sluikstort. Zo is er dagelijks een controle van de sluikstortwagen die sluikstort ophaalt en onderzoekt samen met de lokale politie en BOA’s. In 2020 hebben ze samen 48 PV’s opgesteld voor overtredingen met betrekking tot zwerfvuil en 166 PV’s voor sluikstort.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail