Sportzalen BimSem

BimSem stelt twee nieuwe sportzalen ter beschikking via derdebetaler AGB SAM

Voor schooljaar 2022-2023 biedt BimSem via een pilootproject met AGB SAM twee nieuwe sportzalen voor naschoolse activiteiten aan externe gebruikers. Door een derdebetalersregeling betaal je als erkende Mechelse club slechts een deel van het totale tarief. Het overige deel wordt bijgepast door AGB SAM. Enkel frequente gebruikers kunnen in eerste instantie beroep doen op de zalen.

De bouwwerken aan het nieuwe sportcomplex van BimSem naderen stilaan hun eindfase. “De omvang en unieke ligging van de nieuwbouw binnen de stadsvesten maken dit pilootproject zeer interessant voor sportclubs die op zoek zijn naar een ideale trainingsplek”, vertelt sportschepen Abdrahman Labsir. “BimSem vond in AGB SAM een partner en derdebetaler om het project toegankelijk te maken voor de reeds erkende Mechelse clubs. Deze aanpak werd al eerder aangemoedigd vanuit de Mechelse Sportraad. Vanaf 15 september kunnen de sportclubs dus – buiten de schooluren om – de faciliteiten benutten aan stedelijke tarieven. We kijken alvast uit naar een veelbelovende start”!

Ook Jürgen Huyghe, directeur van BimSem, kijkt uit naar de samenwerking: “De baseline van de school is ‘Ruimte voor ontwikkeling’. Die ruimte willen we niet enkel bieden aan de leerlingen van onze school, maar ook aan alle jongeren en sportievelingen uit onze omgeving. BimSem wil door het openstellen van het sportcomplex alle Mechelaars laten meegenieten. We maken al bijna 200 jaar deel uit van het sociaal weefsel van Mechelen. Het is voor ons een manier om iets terug te doen voor de stad en haar bewoners.”

Infrastructuur
De faciliteiten die BimSem ter beschikking stelt zijn twee nieuwe sportzalen: de grote zaal bestaande uit 3 terreinen (niet volwaardig zaalvoetbal) en de compactere benedenzaal. AGB Sport Actief Mechelen (SAM), beheerder van sportinfrastructuur in Mechelen, regelt de verdeling van de naschoolse uren voor deze twee zalen. De uren die niet ingevuld geraken, kan BimSem volgens eigen principes opvullen.

Tijdens het pilootjaar – van 15 september 2022 t.e.m. 30 juni 2023 – hanteert de school een vastgelegd totaaltarief (alles inbegrepen) van €50/uur voor de grote zaal en €17/uur voor de benedenzaal. AGB SAM komt tussen voor erkende Mechelse clubs, zodat deze hetzelfde tarief betalen als in stedelijke infrastructuren. Deze tussenkomst is vastgelegd in de raming van de samenwerking, die €25.000 bedraagt voor sportjaar 2022-2023.

Doelgroep
Tijdens dit eerste samenwerkingsjaar ligt de focus op clubs die het infrastructuur een volledig jaar willen benutten. Sporadische gebruikers kunnen dit jaar nog geen beroep doen op de zalen. In de communicatie naar de gebruiker toe wordt steeds benadrukt dat het om een pilootproject gaat.

Door de tussenkomst van AGB SAM betalen erkende Mechelse gebruikers €23,25/uur per volwassene en €12,90/uur per jongere voor de grote zaal. Voor de kleinere benedenzaal betaal je als volwassene €9,50/uur en als jongere €5,25/uur.

Tijdens het eerste trimester van 2023 vindt een evaluatie plaats om de stand van zaken en toekomst van het project te bespreken. Ook de zomervakantie van 2023 wordt onder de loep genomen.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail