Bewoners van nieuwe wijk Komet vieren feest op 23 juni

De eerste bewoners van Komet heffen op 23 juni samen het glas op hun nieuwe buurt. Het afgelopen jaar namen de nieuwe bewoners er stelselmatig hun intrek nadat de bouw van de eerste fase voltooid werd en het buurtpark vorm kreeg. Met de zomer voor de deur organiseert projectontwikkelaar Revive er een buurtfeest. Ook de Louis Neefsstraat en het Anna van Ranstplein worden feestelijk ingehuldigd.

Projectontwikkelaar Revive heeft vorig jaar de bouw van de eerste fase van de Komet-site afgerond met de realisatie van de kleine buurttuin aan het Anna van Ranstplein. De tweede fase bevindt zich momenteel in ruwbouwfase, de oplevering is halverwege 2025 voorzien. Ook het grote buurtpark van 10.000 m² wordt dan grotendeels aangelegd. Komet belooft een levendige woonbuurt te worden voor jong en minder jong, vlakbij het centrum, in het groen en aan de Vaart.

Thuis voor alle generaties

“Met Komet laten we zien hoe stadsvernieuwing kan bijdragen aan een betere leefomgeving in Mechelen. De combinatie van verschillende functies en groene ruimtes maakt het een levendige en aantrekkelijke buurt. De Komet-site toont hoe we in Mechelen oude industrieterreinen kunnen omvormen tot moderne en duurzame woonwijken. De kleine buurttuin, de mix van bouwtypes en het veelzijdige aanbod zorgen ervoor dat Komet een thuis kan bieden voor alle generaties. Dit soort projecten maakt onze stad toekomstbestendig en aantrekkelijk”, aldus burgemeester Bart Somers.

In de eerste bouwfase werden 128 wooneenheden gebouwd, verdeeld over vijf verschillende bouwblokken. Het betreft 6 eengezinswoningen, 96 appartementen met 1,2 en 3 slaapkamers en 26 assistentiewoningen. De rotatieparking zorgde voor een mooi bijkomend parkeeraanbod voor wie de binnenstad bezoekt.

“De Komet-site is een schoolvoorbeeld van duurzame stadsontwikkeling De combinatie van wonen, ondernemen en recreatie zorgt voor een levendige en veelzijdige buurt en brengt een nieuwe dynamiek. Het is een hedendaags voorbeeld van compact en kwaliteitsvol bouwen, waardoor er ruimte vrij blijft voor een groot buurtpark. Het parkeren gebeurt ook weer volledig ondergronds. Voor elke fase werd een intensief traject afgelegd met de Kwaliteitskamer om tot een stedelijke architectuur te komen, met aandacht voor details, ritmiek, met een eigenheid die toch een mooi geheel vormt”, zegt Greet Geypen.

Ruimte voor ondernemen

Naast wonen is er in de eerste fase is ook ruim plaats voor ondernemen. Er is een interimkantoor, tandarts en oogarts actief. In september neemt het Gezondheidscentrum Mechelen er ook zijn intrek, en opent er met Beanice een grote horecazaak aan de Vaart. Bij Beanice kan je terecht voor ijsjes, een lunch en een brunch.

“Op Komet ontstaat een warme en zorgzame buurt waar buren elkaar ontmoeten en een netwerk van fijn samenleven en zorg dragen voor elkaar vormgeven”, zegt Soetkin Vanbeselaere, Community Manager van Revive.

Kleine buurttuin met bloemenweide

De Louis Neefsstraat, een belangrijke fiets- en wandelverbinding tussen de Koningin Astridlaan en de Vaart, zal op 23 juni ingehuldigd worden door Connie Neefs, de zus van wijlen Louis Neefs.

De oorsprong van het Anna van Ranstplein is minder gekend bij de Mechelaars. Anna van Ranst werd bewust gekozen als een van de sterke Mechelse vrouwen uit het verleden. Zij leefde van 1573 tot 1638 en was slachtoffer van de heksenvervolging. Wie langs de Vaart fietst of wandelt zal na 23 juni dan ook een kleine verwijzing naar haar te zien krijgen bij de gebouwen van Komet.

Het Anna van Ranstplein is autovrij en ingericht als een kleine buurttuin, met een extensieve bloemenweide, een 15-tal nieuwe bomen en wandelpaden in klaver bij enkele picknickbankjes. De opzet van de kleine buurttuin is een eerder besloten, rustige ontmoetingsplek op schaal van de omliggende woningen en toegankelijke voor iedereen.

Door het uitzonderlijk natte regenweer van dit jaar en vorig jaar is de bloemenweide nog niet in topvorm, maar dit wordt goed opgevolgd. Zonnige en schaduwplekken wisselen elkaar af. De sport- en speelelementen komen in het grotere park bij de tweede fase, die een actiever profiel zal kennen.

Werkzaamheden fase twee halverwege

Stedenbouwkundig is de tweede fase anders opgevat dan de eerste fase, waarbij werd aangesloten op het bestaande stadsweefsel. De tweede fase bevindt zich centraal in het projectgebied, en hier werd dan ook voor een wooncampus rond een groen binnenhof gekozen.

In de ruwbouw-fase is dit nog niet zichtbaar, maar elk volume zal ook hier zijn eigen identiteit hebben. Door de schakeling van de vijf woonvolumes ontstaan er interessante doorzichten naar de Vaart en de bomenrij.

“In de tweede fase worden 120 appartementen gerealiseerd. Ook wordt geëxperimenteerd met nieuwe woonvormen, nl. een co-living met ook 5 zorgstudio’s. Het is belangrijk om ook in gestapelde woonvormen op zoek te gaan naar inclusieve oplossingen, en wat woonkwaliteit kan zijn voor verschillende generaties in de toekomst. We kunnen dit alleen maar aanmoedigen”, aldus Greet Geypen.

Vergunningsaanvraag derde fase in voorbereiding

Voor het slotstuk, de derde fase, wordt de vergunningsaanvraag binnenkort ingediend. Daar worden tussen 2025-2027 zo’n 50 wooneenheden gebouwd, voornamelijk eengezinswoningen. Ook worden dan de fiets- en voetgangersverbindingen tussen de Vaart, Lemmensstraat en Koningin Astridlaan gerealiseerd.

Voor de stad en Revive is het belangrijk dat een nieuwe buurt ook echt gaat leven. Vanaf de start van bewoning is de community manager van Revive actief aan de slag gegaan om ontmoetingsmomenten te organiseren.

In het afgelopen jaar zijn diverse initiatieven door de bewoners van Komet uitgewerkt: een tweemaandelijks buurtkrantje ‘de Gazet van Komet’, een wandelgroep en buurtacties om zwerfvuil op te rapen. Naar de toekomst toe wordt ook bekeken met de stad of er bijvoorbeeld samen aan buurtcomposteren gedaan kan worden.

Een informeel buurtfeest gekoppeld aan een officiële inhuldiging van het openbare domein is een uitgelezen moment om elkaar te leren kennen. De afgelopen werfperiode was geen eenvoudige voor de bouwsector, door corona, de tekorten aan bouwmaterialen, en bijhorende vertraging.

“De realisatie van de Komet-site is een mijlpaal voor ons als projectontwikkelaar. We zijn trots dat we een duurzame, groene en inclusieve woonwijk hebben kunnen creëren die zowel jong als oud aanspreekt. Komet is meer dan een bouwproject; het is een gemeenschap in wording. We kijken ernaar uit om deze buurt verder te zien groeien en bloeien,” besluit Alexandre Huyghe, CEO van Revive.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail