Betoncentrale wordt groene long

Na de plaatsing van de bruggen en de belastingproeven ervan, is er nu groen nieuws vanop de Keerdoksite. Met het stopzetten van de activiteiten van Inter-Beton midden vorige maand en de goedkeuring van het ontwerp voor het park, wordt een nieuwe stap gezet in de herontwikkeling van de site. De kostprijs voor het nieuwe park wordt geraamd op 1,7 miljoen euro en de aanleg is voorzien in 2024.

De ontwikkeling van de Keerdoksite en omgeving is volop bezig. De bestaande winkels zijn verhuisd, de bouw van het parkeergebouw loopt, de bruggen over de Dijle werden geplaatst… Na de opening van parking Keerdok eind dit jaar komt de volgende fase in zicht, waarbij de huidige parking op het Rode Kruisplein wordt omgevormd tot een nieuw stedelijk plein en op de site van Inter-Beton een park van ongeveer een hectare verrijst. Dit in combinatie met wonen, handel en reca.

Schepen voor openbare werken en natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen vertelt: “Tegen eind 2024 kunnen we op het Keerdok aan de boorden van de Dijle genieten van een prachtige groene oase. Het park, dat officieel de naam Keerdokpark zal dragen, wordt een mooi evenwicht tussen enerzijds het stedelijke karakter van het Keerdok zelf en de nieuwe wijk, met daarnaast het ruige natuurlijke karakter langs de Dijle. Zo zal deze verharde, industriële zone transformeren naar een zalige verpozingsplek voor de Mechelaar en een hotspot van biodiversiteit.”

“Recent zette Inter-Beton de activiteiten op de Keerdoksite definitief stop. De komende maanden zal Inter-Beton haar site ontmantelen. De sloop en het bouwrijp maken van de gronden staat gepland eind 2022/begin 2023. De activiteiten van Inter-beton werden verplaatst naar andere Inter-betonsites. Hierdoor komt er ruimte vrij voor een park. Net zoals bij de nieuwe woonwijk zelf, ligt de nadruk bij het ontwerp op de verbinding met zicht op het water van de Dijle. Tegelijk moet het ook een groene ontmoetingsruimte zijn die aansluit op de woonfunctie met ruimte voor ontmoeting, informeel spelen en duurzaam waterbeheer. Voor de bewoners en buurtbewoners worden er heel wat ontmoetingsplekken gecreëerd, enkele speelzones en een hondenweide. Het park wordt – samen met het nieuwe Rode Kruisplein – een plek om elkaar te ontmoeten”, aldus Greet Geypen, schepen van stadsontwikkeling.

Big Tiny Forest®

Naast extra groen is het nieuwe park ook een onthardingsproject: los van de betonnen paden wordt er zo weinig mogelijk verharding aangebracht. Bovendien wordt er ook met reliëf gewerkt, waardoor zichtlijnen en de verbinding met de Dijle versterkt worden, maar er ook wadi’s ontstaan die regenwaterinfiltratie mogelijk maken.

Het ontwerp maakt van het nieuwe park is een zeer divers geheel. Qua beplanting gaat het onder meer over minder vaak gemaaide grasvelden, hoogstam(fruit)bomen, vruchtdragende heesters en een ‘belevingsstrip’ met bloemrijke vaste planten.

Omdat er op dit moment nog geen bewoners op de site zijn, kan hun input nog niet in het ontwerp opgenomen worden. Toch zullen ideeën van de Mechelaar impact hebben op het uitzicht van het park, vertelt schepen Princen nog: “In het midden van het park komt een dichtbegroeid minibos te liggen van 400 m², dubbel zo groot als een klassieke Tiny Forest®. Dit is een idee dat uit het traject van De Grond der Dingen is gekomen en ik ben dan ook zeer tevreden dat dit gerealiseerd zal worden. Daarnaast zal de definitieve invulling van de belevingsstrip pas vastgelegd worden na een participatietraject met de toekomstige bewoners van de wijk. Dit stuk van het park behoudt het herkenbare patroon van de voormalige stockageplaats van de betoncentrale. De verschillende zones van die strook zijn ideaal om een diverse invulling te krijgen, aansluitend op het aanbod van het park.”

Er is bovendien een educatief luik aan de parkontwikkeling, samen met Regionaal landschap Rivierenland. Zij werken onder andere aan de educatie rond het Tiny Forest® met link naar de nabijgelegen ‘wetlands’ van het project Wattland (Eandiswijk), een bijenhotel en voorzieningen voor de zwaluwen.

De parkzone wordt gerealiseerd door Stad Mechelen, maar integraal gefinancierd door de private ontwikkelaars. De totale raming voor de aanleg van het park bedraagt 1,7 miljoen euro.

Wonen tussen 2 Dijles

Naast het park wordt op de site van Inter-Beton ook het woonproject D’Ile Malines gerealiseerd. In opdracht van projectontwikkelaar Global Estate Group stond architect Studio Jan Vermeulen in voor het ontwerp van twee nieuwe gebouwen met in totaal een 50-tal woningen, hoofdzakelijk appartementen. De nieuwbouw aan de nieuwe brug voor gemengd verkeer krijgt op het gelijkvloers een horecazaak met een terras gericht naar het park.

Ontdek Keerdok op Sfeerdok

Op zondag 5 juni 2022 organiseert Stad Mechelen samen met haar partners het event Sfeerdok. Dit event plaatst het Project Keerdok in al haar facetten in de schijnwerpers. Naast de opening van de twee bruggen over de Afleidingsdijle, een werfbezoek aan parking Keerdok en een bezoek aan de tijdelijke invulling van de baanwinkels, is er ook de gelegenheid om bij de verschillende infostanden van de projectontwikkelaars meer info te bekomen over hun woonprojecten. Meer info over dit evenement is vanaf 11 mei terug te vinden via www.mechelen.be/sfeerdok.

www.mechelen.be/keerdok

 

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail