Bart Somers en Zuhal Demir stellen gezamenlijk lokaal energie- en klimaatpact voor

7 december 2020 – Vlaams ministers Bart Somers en Zuhal Demir stelden dinsdag het lokaal Energie- en Klimaatpact voor op een persconferentie in Boechout. Het pact wordt de komende weken verder besproken met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en nadien ter ondertekening voorgelegd aan de lokale besturen. “We maken extra middelen vrij en we werken samen aan een beter klimaat met ambitieuze en realistische doelstellingen”, klinkt het bij de twee ministers.

Het pact dat werd voorgesteld is een concrete invulling van het Plan voor Lokale Energie- en Klimaatacties dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers enkele maanden geleden lanceerde en dat deel uitmaakt van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030. “Reeds 150 steden en gemeenten hebben de Europese burgemeestersconvenanten van 2030 ondertekend en engageren zich om hun CO2-uitstoot met 40% te verminderen. Daarnaast ondertekenden al 148 lokale besturen het bomencharter, goed voor in totaal 1,6 miljoen bomen tegen 2024. Er bestaat ongelofelijk veel goede wil op het lokale terrein en met de Vlaamse regering maken we extra middelen vrij om dit verder te stimuleren”, aldus Bart Somers.

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact moet er mee zorgen dat de doelstellingen uit het Vlaamse Klimaatplan behaald worden. Vlaams minister van Omgeving en Energie Demir: “In ons Vlaams Energie- en Klimaatplan van vorige jaar erkenden we al het belang van de lokale besturen en de grote uitdaging waarvoor ze staan. Daarom richtten we al een Netwerk Klimaat op via de VVSG zodat ze hun middelen doelgericht kunnen investeren daar waar ze het verschil kunnen maken. Met dit pact en de extra ondersteuning die er deel van uitmaakt versterken we hen verder in die inspanningen.”

Vier werven

De twee ministers kozen er bewust voor om zeer concrete en eenduidige doelstellingen naar voor te schuiven. Het Pact spreekt over vier werven. De eerste werf focust op vergroening en heet “Laten we boom opzetten.”Bart Somers: “Samen met de lokale besturen willen we 6,6 miljoen bomen extra realiseren tegen 2030 . Dat is één boom per Vlaming. Daarnaast gaan we voor 3.300 kilometer extra hagen of houtkanten in het landschap, ofwel een halve meter haag per Vlaming. Tot slot gaan we voor één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners, dat zijn natuurrijke parkjes in woon- of werkgebieden die bijdragen aan de biodiversiteit én de omgevingskwaliteit van de Vlaming.”

De tweede werf kreeg de naam “Verrijk je wijk” en wil inzetten op extra energetische renovaties. In de Vlaamse lange termijn renovatiestrategie toonde Vlaanderen al haar ambitie om op kruissnelheid te gaan richting 95.000 renovaties per jaar. “Via de lokale besturen willen we extra collectieve energiebesparende renovaties realiseren. Daarnaast dagen we hen ook uit participatieve hernieuwbaar energieproject in de steigers te zetten om mee de hernieuwbare energiedoelstelling te halen. Verder engageren lokale besturen zich ook om een jaarlijkse energiebesparing van 2,09% te realiseren”, legt Demir uit. Concreet beschrijft het plan de ambitie om 150.000 extra collectieve energiebesparende renovaties en één participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 te realiseren.

Elektrische deelmobiliteit en extra fietspaden komen dan weer aan bod in de derde werf “Elke buurt deelt”.Met 6.600 toegangspunten tegen 2030 willen de ministers ervoor zorgen dat er een deelsysteem aanwezig is per 1.000 inwoners en gaat de Vlaamse regering voor 1 laadpunt per 100 inwoners. Daarnaast streeft het Pact naar 6.600 km extra kwalitatieve fietspaden.

De laatste en vierde werf, “Water is het nieuwe goud”, werd toegevoegd aan de oorspronkelijke plannen van minister Somers. Met minstens 1 vierkante meter ontharding per inwoner en 1 kubieke meter extra infiltratiecapaciteit per inwoners erkennen we de lokale besturen in hun cruciale rol om Vlaanderen te ontharden. “Met de Blue Deal zijn we de weg ingeslagen van een hogere waterbeschikbaarheid en meer infiltratie van water in de grond. Met lokale hemelwater- en droogteplannen kunnen lokale besturen wel degelijk de ruimte geven aan water die we zo hard nodig hebben”, zegt Demir.

Meer dan 300 miljoen euro

Het pact wordt de komende dagen en weken verder besproken met de Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten en nadien ter ondertekening voorgelegd. De lokale besturen die het pact ondertekenen engageren zich om de doelstellingen te behalen en concrete plannen op tafel te leggen. “In ruil zal de Vlaamse regering, naast het wegwerken van drempels en ontzorging, meer dan 300 miljoen euro vrijmaken om lokale besturen te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen. Dat gaat onder meer over 25 miljoen voor extra elektrische deelmobiliteit, 150 miljoen voor extra fietspaden, meer dan 40 miljoen voor extra renovaties en meer dan 65 miljoen voor algemene lokale klimaatacties”, klinkt het bij ministers Somers en Demir.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail