Vernieuwd speelterrein Otterstraat in Battel klaar tegen zomer 2021

jeugdschepen Labsir op de huidige speelplek in de Otterstraat in Battel

Stad Mechelen investeert deze legislatuur maar liefst 750.000 euro voor het verfraaien van een 20-tal speelruimten in dorpen, wijken en het stadscentrum. Zo is er reeds een akkoord voor het herinrichten van het speelterrein en trapveld in de Otterstraat, het trapveld in de Jozef Verbertstraat, speelplek Offenbossen in Mechelen-Noord en een nieuw speeltuig in de kruidtuin. […]

GO! basisschool Maurits Sabbe start 2021 veilig met een schoolstraat

Stad Mechelen zet ook dit jaar in op veilige schoolomgevingen.  Samen met GO! Basisschool Maurits Sabbe ondertekent de stad het charter voor veilige schoolomgeving. Een leidraad die doorheen het schoolstratentraject door directie en ouderraad kan geraadpleegd worden.     “We starten het nieuwe jaar met aandacht voor de veiligheid van onze Mechelse schoolgaande kinderen en de […]

Stedelijke begraafplaats krijgt heraanleg en restauratie Burgerslachtofferperk

Het stadsbestuur schrijft een bestek en aanbesteding uit voor de restauratie van de graven op het Burgerslachtofferperk WOII op de stedelijke begraafplaats in Mechelen. Het perk krijgt bij oplevering eind september 2021 ook enkele informatieborden uit eerbetoon aan de vele slachtoffers. Daarnaast gunt Mechelen een uitbreiding van 130 gratis grafkelders in de modelgraftuin. Stad Mechelen […]

Stad Mechelen digitaliseert attesten: eenvoudig, snel en kosteloos in eigen mailbox

Na goedkeuring in de gemeenteraad van maandag 14 december kunnen Mechelaars vanaf 1 januari 2021 ook de uittreksels van het strafregister, die nu nog betalend zijn,  snel en gratis aanvragen via het digitaal loket op de website van stad Mechelen. Voor aktes en uittreksels van de Burgerlijke Stand en Bevolking kon de burger dit al […]

Mechelen verlengt label kindvriendelijke stad

“We zetten verder in op participatie met onze Mechelse jongeren”   Stad Mechelen mag zich voor de tweede keer een kindvriendelijke stad noemen. Dit label kreeg de gemeente op 15 december toegekend door een jury van experten kindvriendelijk beleid. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle overhandigde het label digitaal, via een filmpje. Abdrahman Labsir, schepen […]