Vier waardevolle muurschilderingen in de OLV-over-de-Dijlekerk onder de loep

De kerkfabriek van de Lieve-Vrouweparochie laat de staat en de mogelijke restauratieopties onderzoeken van vier waardevolle muurschilderingen in de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk. Stad Mechelen schreef de omvang, het doel en het verloop van dit onderzoek uit. Deze maand start het onderzoek. De Mechelse gilden en ambachten laten sporen na De Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk is de tweede grootste in Mechelen. […]

Onze stad leren kennen via QR codes

Op vraag van gemeenteraadslid Anne Delvoye in de gemeenteraad om als duiding bij straatnamen met een persoonsnaam of bij monumenten QR-codes te gebruiken heeft schepen Koen Anciaux een onderzoek laten starten naar de mogelijkheden. We leven in een Corona-tijdperk waardoor de QR-code meer is ingeburgerd dan ooit o.a. dankzij de horeca die menukaarten, drankkaarten via QR […]

Stad Mechelen onderzoekt restauratie Sint-Amanduskerk en kerkhof

Stad Mechelen dient het beheersplan voor de Sint-Amanduskerk en kerkhof te Heffen in bij het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Het beheersplan werd opgemaakt voor de ommuurde site van de Sint-Amanduskerk inclusief het kerkhof. In opdracht van de stad Mechelen en in samenwerking met de kerkfabriek Lieve-Vrouweparochie maakte ir.-architect Katrin Berckmans een beheersplan […]

Nieuw buurtpark wordt Gommaruspark

Stad Mechelen geeft het nieuwe buurtpark gelegen in de nieuw te ontwikkelen site tussen de Caputsteenstraat en de Pasmolenstraat te Mechelen (site Verbeemen) een naam, het Gommaruspark. De voormalige site Verbeemen – genoemd naar de gelijknamige fabriek die ooit in de Caputsteenstraat stond – maakt de komende jaren een belangrijke transformatie door. Van een leegstaande […]

Omvorming van ‘t Schipke tot museumcafé mogelijk dit jaar van start

Het fraaie 18de eeuwse pand op de hoek van de Frederik de Merodestraat en Sint-Jansstraat, algemeen gekend als ’t Schipke, maakt deel uit van de site van het Hof van Busleyden. Stad Mechelen heeft de ambitie om er het museumcafé in onder te brengen en de werken nog dit jaar van start te laten gaan. Hiervoor […]

Stad Mechelen stelt lokaal ter beschikking aan bpost

Stad Mechelen stelt een stadslokaal ter beschikking aan bpost in de Kannunick De Deckersstraat. Dit in het kader van het pilootproject Ecozone van bpost dat midden 2020 van start ging. Bpost zoekt op dit moment verschillende plekken in onze stad die dienst kunnen doen als microhub. Eén ervan is het Vlaco-gebouw, gelegen in de  Kannunick […]

Ledverlichting zorgt voor energiebesparing in oude bibliotheek

Hoe kunnen we duurzamer omgaan met het energie- en waterverbruik in gebouwen waarin niet meer wordt geïnvesteerd, omdat ze van eigenaar zullen wisselen of helemaal gestript moeten worden? Dat onderzoekt Klimaan vzw binnen het project MechCiCo, dat financiële steun krijgt van Vlaanderen Circulair en waarvoor Stad Mechelen de oude bib en de voormalige brandweerkazerne ter beschikking […]

Stad Mechelen koopt stuk grond om landbouwdroogte tegen te gaan

Stad Mechelen heeft een stuk grond aangekocht in de Bankstraat te Hombeek om een bufferbekken te voorzien. Het doel is om wateroverlast te voorkomen, maar tegelijkertijd om landbouwdroogte tegen te gaan. Dit is de vervolgfase op de heraanleg van Bankstraat, Zepstraat en Gijsbeekstraat. Het stuk grond gelegen langsheen de spoorweg is ideaal om het bufferbekken […]

Nieuwe buurtparking in Gasthuisveldstraat

Er komt een nieuwe buurtparking in de wijk Pennepoel. Deze wordt gerealiseerd in de Gasthuisveldstraat. De kerkfabriek Catharina die momenteel eigenaar is verkoopt dit stuk grond aan Woonpunt Mechelen. Stad Mechelen stelt een subsidie beschikbaar om ervoor te zorgen dat er binnen het woonproject ook een buurtparking kan worden voorzien. De eigenaar van het stuk […]

Mechelen zakt naar 7e plaats op lijst schuld per inwoner centrumsteden

Eind vorig jaar presenteerde Mechelen net zoals alle Vlaamse lokale besturen haar aangepaste meerjarenplan (AMJP) 2020-2025. Nu zijn alle schuldcijfers van de andere steden beschikbaar en vergelijkbaar. We stellen vast dat zoals schepen Koen Anciaux voorspelde tijdens de presentatie van het AMJP in december, Mechelen niet meer bovenaan de lijst van hoogste schulden per inwoner […]