Geboorteloket in Mechels ziekenhuis AZ Sint-Maarten

foto geboorteloket

Vanaf maandag 5 oktober hoef je niet meer naar het stadhuis te komen om de geboorte van je kindje aan te geven. De aangifte zal vanaf nu in het ziekenhuis kunnen gebeuren. Veel efficiënter en minder belastend voor de kersverse ouders. Het initiatief van Stad Mechelen past perfect in de ambities van de Vlaamse regering. […]

Primeur: Mechels transitiehuis en dierenbescherming Mechelen starten samenwerking

foto PB Transitiehuis

Een deelnemer van het Mechels Transitiehuis wordt vrijwilliger bij Dierenbescherming Mechelen. De eerste contacten tussen beide organisaties lopen sinds december 2019. Schepen van Dierenwelzijn Vicky Vanmarcke legt uit waarom ze de Dierenbescherming en het transitiehuis met elkaar in contact bracht: “Het idee was enkele maanden geleden ontstaan via een facebookvideo dat gemeenteraadslid El Morabet me […]

Politie Mechelen-Willebroek investeert in Dierenwelzijn

foto PB politie investeert in dierenwelzijn

De 40 wijkinspecteurs van Mechelen en Willebroek stappen ook mee in het dierenwelzijn verhaal en volgen op maandag 13 juli de basisopleiding dierenbescherming. Een zestal wijkinspecteurs krijgen een extra specialisatie en opleiding rond dierenwelzijn. Deze opleiding heeft als doelgroep het operationele luik van politie, aangezien de focus ligt op het verrichten van de vaststellingen, opstellen van een […]

Het Predikheren is winnaar Onroerenderfgoedprijs 2020

Open-vld-mechelen-sint-romboutskathedraal

Het Predikheren in Mechelen is de winnaar van de Onroerenderfgoedprijs 2020 en wint daarnaast ook de publieksprijs De Onroerenderfgoedprijs beloont recente realisaties op het vlak van monumentenzorg, landschapszorg en archeologie. De editie van 2020 stond in het teken van erfgoed dat toegankelijk is voor het grote publiek. 43 kandidaten schreven zich in, waarna een onafhankelijk […]

Stad Mechelen verlengt jachtrechten voor onbepaalde duur

Open-vld-mechelen-sint-romboutskathedraal

Stad Mechelen heeft beslist om de jachtrechten onder voorwaarde van een herenakkoord met de wildbeheereenheden te verlengen voor onbepaalde duur. Het besluit is genomen onder voorwaarde van het herenakkoord dat vorig jaar met de wildbeheereenheden werd afgesloten om niet te jagen op de vos, de ree, het hert, de grauwe gans, de smient en de kievit. De jachtpacht wordt niet meer aangerekend. Na overleg tussen de wildbeheereenheden, Natuurpunt, de land- en tuinbouwadviesraad en schepenen Koen Anciaux en […]

Voorbereidende werken voor nieuw buurtpark in Nekkerspoel

Open-vld-mechelen-sint-romboutskathedraal

Het binnengebied tussen de Nekkerspoelstraat en de Paardenkerkhofstraat in Mechelen wordt een publiek toegankelijk park. Het was de wens van de vorige eigenares, mevrouw Maria Van Deyck, om van haar eigendommen een park te maken. Ze schonk de percelen bij haar overlijden in 2019 aan de Koning Boudewijnstichting, die de intentie heeft om ze in […]

Eenvoudiger belastingsysteem bij inname openbaar domein

Open-vld-mechelen-sint-romboutskathedraal

Stad introduceert eenvoudiger belastingsysteem bij inname openbaar domein Stad Mechelen past de belasting op inname openbaar domein aan. Vanaf september zal het belastingsysteem eenvoudiger en interessanter worden voor de burger. Ook zal er strikter gecontrontroleerd worden op juistheid en of de afspraken in de overeenkomst correct worden nageleefd. Voor inname van het openbaar domein voor […]

Mechelen lanceert digitale Mechelenbon

Digitale Mechelenbon

De Mechelenbon gaat digitaal. Het systeem wordt moderner en gebruiksvriendelijker. Vanaf vandaag is de digitale Mechelenbon operationeel. De lancering van het nieuwe systeem valt samen met de verzending van de speciale Mechelenbonnen in het kader van het postcorona-actieplan. De nieuwe cadeaubonnen kunnen gebruikt worden bij de lokale handel en horeca. Deze week krijgen alle Mechelse […]

Nieuwe website brengt Mechelse coworkingplekken in kaart

Coworking

Mechelen ontvangt freelancers en ondernemers met open armen én met een veelzijdig aanbod aan coworkingplekken. De initiatiefnemers van de verschillende coworkingplekken in Mechelen, hebben tijdens de lockdown de koppen bij elkaar gestoken met het idee de krachten te bundelen en het aanbod van coworkingplekken in Mechelen samen in de verf te zetten. Het resultaat is een […]

Mechelen verlengt premie kernversterkend renoveren

Premie Kernversterkend renoveren GG

De stad Mechelen gaat de premie ‘kernversterkend renoveren’ aan eigenaars of huurders van handelspanden in het kernwinkelgebied met een jaar verlengen. Deze premie heeft als doel het aantal kwaliteitsvolle handelspanden te verhogen en/of bovenliggende leegstaande ruimtes een nieuwe invulling te geven. De Vlaamse overheid wil steden en gemeenten aanzetten tot financiële maatregelen ter versterking van […]