Enkele jaren geleden startte de vernieuwing van de Tinelsite in het noorden van de binnenstad. Dit weekend wordt een belangrijke mijlpaal bereikt met de feestelijke opening van het Tinelpark. Dit nieuwe park markeert de voltooiing van een publiek-private samenwerking die heeft geleid tot de transformatie van de Tinelsite tot een bruisend woongebied met hoogwaardige architectuur en kwalitatieve publieke ruimte.

De Tinelsite – vernoemd naar de Vlaamse pianist en componist Edgar Tinel – ligt in het noorden van de binnenstad, omgeven door de Tinellaan, de Van Busleydenstraat, de Jodenstraat en de Goswin de Stassartstraat. Binnen een publiek-private samenwerking bouwde de stad aan een sterk totaalproject voor de site, met een stedelijke mix, kwalitatieve publieke ruimte en een hoogwaardige architectuur. De werken werden uitgevoerd met veel respect voor de geschiedenis van de plek.

Investeringen in het noorden van de binnenstad

“We hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het noorden van de binnenstad. Denk o.a. maar aan het Hof van Busleyden, Lumière, ’t Schipke, de vlietjes, het Predikherenklooster en Kazerne Dossin dat intussen met zo’n 60 000 bezoekers per jaar tot een gevestigde waarde is uitgegroeid. Daarnaast werd er met de Tinelsite een heel nieuw stadsdeel gecreëerd. De afgelopen jaren werd er hard gewerkt om deze site te ontpitten en zo de versnippering en de verloedering tegen te gaan door een geïntegreerde aanpak. Er was oog voor duurzame bouwvormen, een autoluwe omgeving met een ondergrondse parking en een grote groene buitenruimte. Zo voorziet Mechelen in de woonbehoeften van jonge gezinnen”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.

In 2018 opende de ondergrondse Tinelparking voor het publiek. De buurt maakte toen ook kennis met het eerste deel van het Tinelpark rond het Predikherenklooster. In 2019 namen de eerste bewoners hun intrek in de gebouwen aan de Tinellaan (Poirot, Adjudant en Maigret). Ook Het Predikheren opende dat jaar feestelijk de deuren. De nieuwe bib ontving sindsdien heel wat lof en prijzen. De voorbije twee jaar werd gewerkt aan de andere gebouwen (Sjampetter, Baskerville, Brigadier en de patiowoningen van Holmes aan het Gendarmenhof).

Een groene mijlpaal

In de afgelopen jaren werden er al meerdere nieuwe parken en tuinen gecreëerd. De stad hecht bij stadsontwikkelingsprojecten grote waarde aan het ontwikkelen van groene oases als plekken van rust in de stad. Het Tinelpark past perfect binnen de visie van het stadsbestuur om Mechelen te voorzien van meer publiek groen.

Het Tinelpark kadert binnen het ambitieuze tuinen- en parkenplan van Mechelen. Met het parkenplan creëert de stad een netwerk van parken en groene plekken die op nauwelijks enkele honderden meters van elkaar zijn verwijderd, tot diep in de binnenstad. De opening van het Tinelpark is een nieuwe stap in de ontwikkeling van Mechelen als een stad die groen, stedelijk leven en onze geschiedenis op harmonieuze wijze combineert. Het Tinelpark is een ontmoetingsplek voor jong en oud en biedt naast enkele monumentale bomen o.a. een pannakooi, een waterpartij en kleine speelgebieden.

Feestelijke opening

Het nieuwe park wordt zondag voor de bewoners en omwonenden feestelijk geopend. Het programma van de opening biedt een gevarieerde en boeiende ervaring. Bezoekers kunnen genieten van een informatieve expo. Het conservatorium zorgt voor een streepje muziek. Voor de jongere bezoekers is er volop animatie voorzien. Buurtsport Mechelen zal begeleiding bieden aan de pannakooi, waar kinderen hun sportieve kant kunnen tonen. Daarnaast is er een springkasteel waar ze naar hartenlust kunnen springen en zich kunnen laten schminken.

De klok rond open

Het Tinelpark moet de noordelijke tegenhanger van de Kruidtuin worden. De klemtoon ligt op de open ruimte, terwijl de doorgaande fiets- en voetgangersroutes de lengte van het park benadrukken. Het park is de klok rond open en bereikbaar via verschillende invalswegen. In noord-zuidrichting leiden de Goswin de Stassartstraat, de Kattenbleekstraat en de Van Busleydenstraat ernaar. In oost-westrichting kom je vanuit de Nokerstraat in het park terecht.

Parken en publieke groene ruimtes zijn van essentieel belang voor het welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners en voor de toekomstbestendigheid van onze stad. Het Tinelpark is een voorbeeld van ons engagement om groen te integreren bij de herontwikkeling van grotere gebieden. Zoals we dit bijvoorbeeld ook doen bij de Kometsite of Keerdok. Hierdoor krijgen inwoners toegang tot natuurlijke rustplekken en gezonde leefomgevingen, en zorgen we voor verbetering van de luchtkwaliteit, het koelen van de stad, het versterken van de sponswerking van de bodem en het bevorderen van biodiversiteit.

Lang traject 

Met de Tinelsite laat Mechelen zien hoe stadsvernieuwing kan bijdragen aan de ontwikkeling van een moderne en levendige stad, terwijl het tegelijkertijd respect toont voor het historische erfgoed en de natuurlijke omgeving. Het project belichaamt de visie van Mechelen als een stad die zowel het verleden als de toekomst omarmt, en die streeft naar een evenwichtige en duurzame groei.

De transformatie van het onsamenhangend gebied naar een nieuwe dynamische site, is er niet van vandaag op morgen gekomen. Hiervoor werd een lang traject afgewerkt om tot dit resultaat te komen. Zo was de verhuis van jeugdhuis ROJM – dat zich nu op een verbouwde locatie aan de Battelsesteenweg bevindt – een uitdaging, waarbij deze verhuis ook een meerwaarde voor het jeugdhuis moest worden. Het Predikherenklooster dat al meer dan 40 jaar stond te verkommeren, werd grondig gerestaureerd en doet nu dienst als bibliotheek. Er kwam een nieuwe ondergrondse parking in combinatie met het behoud van grote bomen.

Participatie en zorgzame buurt

Tijdens heel dit traject kregen de buurtbewoners op verschillende momenten inspraak. Zo waren er verschillende participatiemomenten zoals de bewonersbegeleidingsgroep, de campagne ‘500m²echelen’ waarvoor ideeën voor het park al werden uitgetest, de brainstormdagen over het park en de bibliotheek, de participatiewandelingen, de keuze voor de naam ‘Gendarmenhof’, enz.

De betrokkenheid van de buurt in functie van de projectontwikkeling zelf krijgt nu ook een vervolg in functie van het sociaal leven en eventuele zorgnoden die er zijn. De hele Tinelsite is namelijk ook opgenomen in het project Zorgzame Buurt dat de stad vorm geeft samen met heel wat welzijns- en gezondsheidspartners. Vanuit het project Zorgzame Buurt wordt ingezet op buurtgerichte zorg, maar wordt ook participatie en buurtwerking aangemoedigd via tal van activiteiten zodat buren elkaar ontmoeten, elkaar beter leren kennen en er op die manier ook spontaan kunnen zijn voor elkaar wanneer dat nodig zou zijn.

Voorbeeld van stadsontwikkeling

De Tinelsite is een voorbeeld van stadsontwikkeling die zowel de economische groei als de leefbaarheid van Mechelen bevordert. Door het hergebruik van bestaande structuren en het creëren van nieuwe ruimtes, heeft het project bijgedragen aan de transformatie naar een aantrekkelijke en dynamische wijk. Bovendien stimuleert het de sociale interactie door het bieden van diverse voorzieningen en ontmoetingsplekken. Deze site is een plaats waar wonen, cultuur en vrije tijd gecombineerd worden. Met de realisatie van het Tinelpark zal deze site uitgroeien tot een van de boeiendste plekken in de stad. Ik geloof sterk dat dit park een aanzienlijke boost zal geven aan de aantrekkelijkheid van Mechelen en een inspiratie zal zijn voor toekomstige projecten.