Afbraak Newtongebouw van start

Het Newtongebouw vlakbij de Sint-Romboutskathedraal, gaat tegen de vlakte om plaats te maken voor een nieuwbouwproject met een horecazaak en tien ruime appartementen. De afbraakwerken starten op 8 januari en vormen de aanloop naar een bouwtraject dat in principe een jaar in beslag zal nemen.

Aan de voet van de Sint-Romboutskathedraal op de Wollemarkt wordt vandaag gestart met de sloopwerken van het Newtongebouw. De plannen voor de site gaan al even mee, maar de overname door een nieuwe projectontwikkelaar deed het project op de iets langere baan belanden. De sloop van het gebouw werd reeds vergund in de originele vergunning die begin 2024 zou gaan vervallen.

Het voortraject werd op een unieke wijze gevoerd. De oorspronkelijke projectontwikkelaar Gands besloot voor dit prominente nieuwbouwproject met een wedstrijdformule te werken, waarin vier gerenommeerde architectenbureaus werden aangeschreven.

De wedstrijdvoorstellen werden voorgelegd aan de Bouwcommissie, waarna POLO-architecten werd aangeduid als duidelijke winnaar aangezien zij erin geslaagd zijn een zeer hedendaags gebouw te ontwerpen dat toch op een zeer doordachte manier wordt ingepast met respect voor de historische omgeving.

Gezien de ligging van het perceel in de UNESCO-bufferzone naast de Sint-Romboutstoren werd na deze selectie een intensief voortraject gevoerd met de bouwdienst en het Agentschap Onroerend Erfgoed. Tijdens de vergunningsprocedure werd UNESCO in Parijs aangeschreven die het project positief beoordeelde.

“Door de stad en de erfgoeddiensten – tot UNESCO toe – vanaf het prille begin nauw te betrekken in het ontwerpproces, stonden alle neuzen meteen in dezelfde richting. Newton is geen beschermd gebouw, maar maakt wel deel uit van een stadsgezicht op een belangrijke historische locatie in onze stad. Het gebouw is beeldbepalend voor heel de omgeving. Daarom dat we hier architectuur willen die hedendaags is maar zich integreert in de omgeving en een meerwaarde is voor het straatbeeld. Het voortraject verliep heel vlot en constructief, ondanks de complexe historische context. In minder dan een jaar tijd na de wedstrijd kon de omgevingsvergunning reeds worden afgeleverd” zegt schepen Geypen, schepen van Stedenbouw.

“Mechelen is een stad met karakter en authenticiteit, dat willen we in ons project weerspiegelen. Het project is ontworpen met die historische context in gedachten, met respect voor het erfgoed van de stad. We zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe gebouw niet alleen een architectonische aanwinst zal zijn, maar ook het historisch karakter van Mechelen zal versterken. We willen met ons project een aanvulling zijn op de bestaande omgeving, we streven naar een gebouw dat respectvol omgaat met haar erfgoed en tegelijkertijd vernieuwend is” zegt ons projectarchitect van POLO-architecten, Jens Verley.

De sloopwerken gebeuren in drie fases. Vanaf 8 januari wordt er gestart met de sloopwerken tot het maaiveld. Vervolgens wordt de bestaande kelder uitgebroken en volgens de huidige en meer kwalitatieve bouwtechnische mogelijkheden terug ingebouwd. De bovenbouw wordt aansluitend door dezelfde algemene aannemer opgebouwd.

“Het is een goede zaak voor de voortgang van het project dat de sloop aangevat wordt. In eerste instantie wordt nu het gebouw binnenin ontruimt en gestript. Kortelings nadien worden de afbraakwerken ook uitgebreid naar buiten. Met de sloopwerken wordt het startschot gegeven van een nieuw kwalitatief project in het stadshart van Mechelen”, aldus de afgevaardigde van de bouwheer nv TERRIUM, Jan Van Gaens.

“Een aanvraag tot wijziging van de reeds verleende omgevingsvergunning voor de bouwwerken is ook goedgekeurd. In deze aanvraag blijft het unieke gevelconcept en uitwerking behouden, alsook het programma van een horecazaak en 10 ruime appartementen. De aanpassingen aan het originele vergunde ontwerp betreft de kelder, waarin ook een deel van de horecazaak wordt ondergebracht en bereikbaar wordt via een vide. De werken zullen volgens de bouwheer in totaal een jaar in beslag nemen”, zegt Greet Geypen.

Er wordt geen ondergrondse parking meer voorzien omdat dit vanwege technische redenen en de beperkte perceeloppervlakte technisch niet uitvoerbaar leek. Ter compensatie wordt op de locatie van de authentiek ingeplante autolift een dubbele bovengrondse parkeergarage voorzien. TERRIUM zet meer in op een ruimere fietsenstalling met plaats voor bakfietsen. Aan de vergunning wordt een financiële last verbonden waarmee de stad investeert in deelmobiliteit.

Hinder maximaal beperken

Er werd een minder-hinderplan opgesteld, waardoor de impact van de werken zo beperkt mogelijk is. De nodige afspraken tussen de Minder-hinder coördinator en de bouwheer zijn intussen gemaakt. De doorgang voor het verkeer blijft maximaal behouden en de uitrit van de parking blijft altijd vrij. Van de bomen wordt altijd twee meter afstand gehouden en er wordt een boomdeskundige aangesteld om ze te monitoren.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail