Adegemstraat volledig vernieuwd

De heraanleg van de Adegemstraat is twee weken vroeger dan gepland afgewerkt. De straat is nu volledig vernieuwd, ook de laatste bomen en planten zijn aangeplant. Daarmee is de volledige as van Vijfhoek tot Olivetenvest in een volledig nieuw kleedje gestoken. Vanaf maandagochtend 15 april kan het verkeer weer door de volledige Adegemstraat en vervallen alle omleidingen. De buurt organiseert daarom samen met de handelaars en het stadsbestuur een feestelijke opening vandaag, op zondag 14 april, met een lange tafel, een hapje en een drankje, en speelelementen voor de kinderen.

“De nieuwe Adegemstraat is het sluitstuk van de opwaardering van het commercieel centrum. Heel het handelscentrum heeft nu dezelfde kwaliteit en uitstraling. Als stadsbestuur zijn wij verantwoordelijk voor de hardware, de handelaars voor de software met hun aantrekkelijke etalages en frisse ondernemingszin. Samen zorgen we ervoor dat onze stad aantrekkelijk blijft voor bewoners en bezoekers.”, zegt burgemeester Bart Somers.

De werf van de Adegemstraat was net zoals de Onze-Lieve-Vrouwestraat een groot project, gestart op 16 januari 2023. Buurtbewoners werden initieel betrokken bij het ontwerp van de straat en konden aangeven indien zij over een tegeltuin wouden beschikken of niet. Het afwerken van de Adegemstraat is een belangrijke stap in de vernieuwing van de gehele wijk.

Schepen van Openbare Werken Patrick Princen: “De Adegemstraat was dringend aan vernieuwing toe zowel boven als onder de grond. Samen met de Onze-Lieve-Vrouwestraat hebben we nu ruim 1 km aan vernieuwing gerealiseerd op één van de meest belangrijke assen in onze stad. Vandaag zijn er 71 tegeltuinen in de Adegemstraat, en 220 in totaal over de hele wijk. Een groene golf die zorgt voor zuurstof en gezelligheid wordt op die manier over de hele buurt uitgerold. De straat heeft nu ruimte voor voetgangers en fietsers, met meerdere groenzones: maar liefst drie nieuwe plantvakken met 586 stuks kruidachtige vegetatie en tien bomen zijn erbij gekomen. De groenzones zorgen voor kleuraccenten en een vlotte opvang van regenwater door infiltratie in de ondergrond, opdat ook in tijden van droogte het groen goed kan groeien. Ook is de Adegemstraat een ontmoetingsplaats voor de buurt, met het wijkhart aan socio-cultureel centrum mARTa dat zorgt voor een nieuwe dynamiek. Het geduld van de handelaars, bewoners en gebruikers van de Adegemstraat wordt beloond, ze krijgen er een meer groene, minder verharde en gezellige straat voor terug met dank aan het goede werk van aannemer Houwelyckx en onze diensten openbaar domein”.

Adegemstraat 

De vernieuwde Adegemstraat is toekomstbestendig gemaakt, een groene en ruime straat, voor voetgangers, fietsers, automobilisten en buurtbewoners. Staduitwaarts rijden fietsers samen met het autoverkeer op de rijbaan, in de tegengestelde richting hebben fietsers een fietspad om op te rijden. Laatste deel van de straat is het fietspad deels verhoogd, aan het begin van de straat is deze op gelijke hoogte met de rijbaan. De straat is volledig in natuursteen mozaïek aangelegd, alsook de boordstenen. De kruispunten met de Keerbergstraat en de Kraanstraat zijn verhoogd aangelegd.

“De heropende Adegemstraat zal het verkeer vanuit de stad vlotter laten doorstromen, zegt schepen van mobiliteit Alexander Vandersmissen. “In de heringerichte straat krijgen ook zachte weggebruikers de ruimte die ze nodig hebben. De straat verhoogt de veiligheid van wandelaars en fietsers substantieel. Staduitwaarts wordt ze een fietsstraat waar auto’s fietsers niet mogen inhalen, stadsinwaarts is een verhoogd en gescheiden fietspad voorzien. Ook de enkelrichting van de Keerbergstraat, van en naar de Dijle, keert terug. De straat sluit zowel qua look als qua verkeersinrichting mooi aan bij de andere centrumstraten en bij onze visie op veilig verkeer in onze stadskern.”

In de Adegemstraat geldt er enkelrichtingsverkeer, naar de Vesten toe. Deze verkeerscirculatie blijft behouden zoals voor de werken. De Haverwerf, Van Beethovenstraat en Lange Schipstraat worden terug autoluw, het uitgaand verkeer zal terug via de Adegemstraat gebeuren. De uitrijroute lans de Dijle valt weg.

“Hinder tijdens openbare werken is onvermijdelijk, zeker in één van de meest belangrijke straten van onze stad, de Adegemstraat. Maar investeren op de aantrekkelijkheid van onze binnenstad is essentieel voor onze handelaren, om het economisch leven op lange termijn ook te behouden. Een kwalitatief aangelegd openbaar domein, netheid en veiligheid is wat deze vernieuwde straat teruggeeft. Verbeteringen die de algehele winkelervaring verrijken, en onze stad een aantrekkelijke bestemming houdt voor zowel de buurtbewoners als de bezoekers.” Zegt Greet Geypen, schepen van economie.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail