Aanpassing snelheidsregimes voor meer verkeersveiligheid

Mechelen is een groeiende stad. Dat brengt uiteraard heel wat verkeersstromen met zich mee. Steeds meer mensen kiezen ook bewust voor de fiets of andere alternatieve vervoersmodi. Om de verkeersveiligheid in Mechelen te maximaliseren, neemt het stadsbestuur nu op heel wat locaties maatregelen. Burgemeester Vandersmissen: “We kiezen ervoor om de maximumsnelheid op verschillende locaties terug te brengen, dat is een keuze voor de Mechelaar en zijn of haar veiligheid te voet, op de fiets of in de wagen.”

“Als stadsbestuur willen we blijvend werken aan de verkeersveiligheid in Mechelen, dat is niets nieuw”, licht burgemeester Alexander Vandersmissen toe. “Op heel wat plaatsen evolueerden we de voorbije jaren al richting een verlaging van de maximumsnelheid naar een zone 50 of zone 30. Dit is echter een oefening die nooit helemaal af is. We blijven evalueren en in overleg met de dienst mobiliteit hebben we nu een hele reeks aanpassingen doorgevoerd. Dit kadert perfect in de ambitie van Vlaanderen om tegen 2050 het aantal verkeersdoden naar 0 terug te brengen. Om dat streefdoel te halen, moeten we nú actie ondernemen.”

De aanpassingen in het snelheidsregime komen er deels op vraag van de buurtbewoners, maar ook na evaluatie door de politie. In de dorpen, in woonstraten, maar ook langs straten met veel baanwinkels is het immers logisch dat we nadenken over extra verkeersveiligheid. Dat de beleidsinspanningen van de voorbije jaren op het vlak van verkeersveiligheid in Mechelen hun effect niet gemist hebben, bewijzen de ongevallencijfers van de lokale politie. Zo zien we dat sinds 2017 het aantal ongevallen in Mechelen overal systematisch daalt. Zowel in de binnenstad, op de ring als extra muros zien we een neerwaartse evolutie. “De voorbije jaren zetten we zeer sterk op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Onder meer de invoering van de fietszone, de uitbouw van trajectcontroles, de verlaging van de toegelaten snelheden in heel wat straten en de controles en sensibiliserende acties van politie zorgen voor een volgehouden daling van de ongevallencijfers. Op die ingeslagen weg gaan we dan ook verder, de ongevallencijfers moeten verder naar beneden!”

Deels kan de verklaring voor die evolutie in 2020 en het eerste semester van 2021 uiteraard gezocht worden in het toegenomen thuiswerk en dus minder verkeer als gevolg van de coronacrisis, maar de neerwaartse trend is ook duidelijk zichtbaar tussen 2017 en 2019 (vóór er sprake was van corona).

Jaar #ongevallen
2017 1334
2018 1272
2019 1097
2020 841
1ste sem 2021 412

Snelheidsaanpassingen
Op de wegen in beheer van de stad worden de aanpassingen de komende tijd doorgevoerd. Voor de gewestwegen, die beheerd worden door AWV (Vlaamse Overheid) is bijkomende toestemming nodig. “We hopen uiteraard en gaan er eigenlijk ook van uit dat Vlaanderen mee gaat in dit verhaal waarbij we Mechelen samen nóg veiliger willen maken”, aldus nog burgemeester Alexander Vandersmissen.
Op deze locaties worden de volgende wijzigingen al zeker doorgevoerd:

 • Hombeeksesteenweg tussen Plaisanceplein en Eggestraat van 50km/h naar 30km/h, inclusief de Eggestraat
 • Brusselsesteenweg tussen Plaisanceplein en Hovenierstraat van 50km/h naar 30km/h
 • Albert Geudensstraat van 50km/h naar 30km/h
 • Coxiestraat, Arsenaalstraat en Stationstraat van 50km/h naar 30km/h
 • Van Kerkhovestraat van 50km/h naar 30km/h
 • Halfgalgstraat en Stenenmolenstraat (kant spoorlijn) van 50km/h naar 30km/h
 • Molenstraat tussen Vinkstraat en Pastoor de Heuckstraat van 50km/h naar 30km/h
 • Kouter tussen begin bebouwde kom en Leest-Dorp van 50km/h naar 30km/h
 • Pastoor de Heuckstraat tussen de Zennebrug en Leest-Dorp van 50km/h naar 30km/h
 • Brouwerijstraat tussen N16 en Steenweg op Heindonk van 50km/h naar 30km/h
 • Magdalenasteenweg van 50km/h naar 30km/h op het gemengde gedeelte
 • Muizenhoekstraat tussen kruispunt Muizenhoekstraat en Brugstraat van 50km/h naar 30km/h
 • Vlamingenstraat tussen Stationsberg en einde bebouwde kom van 50km/h naar 30km/h
 • Annonciadenstraat en Kapellekensweg van 50km/h naar 30km/h
 • Leliëndaalstraat, Carmostynstraat en Locquetstraat van 50km/h naar 30km/h
 • Kattestraat, Tantelaarstraat, Oude Bankstraat, Poreistraat en Hultedries van 70km/h naar 50km/h
 • Emiel Engelsstraat en Baron Coppenslaan van 50km/h naar 30km/h

Deze locaties zijn nog onderwerp van besprekingen met AWV:

 • Brusselsesteenweg tussen Abeelstraat en Zemstbaan van 70km/h naar 50km/h
 • Antwerpsesteenweg tussen R6 en Walem van 70km/h naar 50km/h
 • Dorpskern Walem van 50km/h naar 30km/h

Aan de buurtbewoners wordt de komende tijd een bewonersbrief bezorgd. De nodige borden en markeringen worden ook aangebracht.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail