Aanleg belevingsstrook IJzerenleen en heraanleg Geitestraat starten binnenkort

Mechelen is een stad in beweging. Niet alleen rond, maar ook in de binnenstad garanderen vernieuwingen binnenkort een mooie, groene, futureproof, veilige, belevingsgerichte en klimaatbestendige stad. Dat komt niet alleen ten goede van de Mechelaar, maar ook de horeca, ondernemers en bezoekers.

Na de Bruul enkele jaren geleden en de heraanleg van de Onze-Lieve-Vrouwestraat waarvan de eerste fase naar haar eind loopt, is het nu de beurt aan de IJzerenleen en de Geitestraat. In de IJzerenleen krijgt de tijdelijke inrichting van de belevingsstrook een vast karakter, de Geitestraat wordt dan weer volledig opnieuw aangelegd, inclusief de riolering.

Op dinsdag 6 september krijgen bewoners en handelaars van beide straten toelichting over de plannen, de werken zelf en de timing. Deze vergadering start om 18u30 en gaat door in zaal Mandela van Het Predikheren.

Schepen van openbare werken en natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen legt uit: “We zijn op heel wat plaatsen in onze stad actief met heraanleg en vergroening. Het  blijft zeer belangrijk om dit ook in het hart van de stad te doen. Want in een verharde omgeving zorgt groen voor verkoeling, wat essentieel is voor een stad, om de hitte ook in de zomer daar te verminderen. Daarnaast zorgt groen in de stad voor rust en ontmoeting en voor voeding en beschutting voor stadsdieren. Net zoals elders leggen we hier heel duidelijke accenten: meer ontharding, meer groen, meer beleving.”

IJzerenleen
De tijdelijke belevingsstrook krijgt een definitief karakter waarbij de huidige boom- en plantenbakken vervangen worden door 7 plantvakken, waarvan 4 van 50 m² en meer. In totaal komen hier 13 bomen. De plantvakken worden zo aangelegd dat regenwater er rechtstreeks in kan sijpelen en hebben in de meeste gevallen 1 of meerdere zitranden.

In de nieuwe belevingsstrook is uiteraard ook plaats voor de horeca van de IJzerenleen. Schepen van economie Greet Geypen: “Naast de vele speciaalzaken, is de Ijzerenleen de laatste jaren ook een belangrijke terraslocatie geworden. De middenstrook biedt hier de meeste ruimte aan, maar uiteraard kunnen terrassen ook niet ontbreken in de nieuwe belevingsstrook. De Ijzerenleen wordt zo nog een mooiere plaats om iets drinken of een hapje te eten.”

De werken aan de IJzerenleen worden uitgevoerd door Soga NV en starten op 19 september. Met de heraanleg is een bedrag van ca. 600 000 euro gemoeid.

Geitestraat
In de Geitestraat wordt de volledige straat opnieuw aangelegd, zowel de riolering als de bestrating zelf. Ook hier worden dezelfde principes gehanteerd, maar biedt het profiel van de straat zelf minder mogelijkheden, aldus schepen Princen: “De Geitestraat zal mooi aansluiten bij de aanleg van de Bruul of de Botermarkt. De Geitestraat is ongeveer 6,5m breed en moet uiteraard toegankelijk blijven voor de hulpdiensten en leveranciers. Toch hebben we in het ontwerp enkele meerstammige bomen en zitelementen voorzien, die de straat een andere aanblik zullen geven.“

Schepen Geypen vult aan: “De Geitestraat is geen doorgangsstraat, maar een volwaardig deel van de winkeldriehoek. Met de heraanleg zorgen we ervoor dat dit ook een aangename verblijfsplek wordt, waar Mechelaars en andere winkelaars met plezier doorheen kuieren.”

De nutswerken die de heraanleg voorafgaan starten al op maandag 5 september. De echte heraanleg begint wanneer deze werken voorbij zijn, op 10 oktober. De werken worden uitgevoerd door Houwelyckx Wegenbouw NV voor een bedrag van ongeveer 550 000 euro, verdeeld onder Pipda en de stad.

Alle info:

 

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail