162 boetes extra op zwerfvuil in 2022 dankzij OVAM-vaststellers

De gewestelijke vaststellers van OVAM hebben vorig jaar in Mechelen gezorgd voor 162 vaststellingen van zwerfvuil en hondenpoep. Overtreders kregen allemaal een boete van 75 euro. Het nieuwe project in samenwerking met OVAM blijkt dus erg doeltreffend in de strijd tegen zwerfvuil en hondenpoep.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft in 2021 in opdracht van de
Vlaamse Regering het project Handhaving Zwerfvuil opgestart. In dit project voorziet OVAM op termijn 30 eigen handhavers die door lokale besturen ingezet zullen kunnen worden voor de handhaving van zwerfvuil via de GAS-reglementering. De lokale besturen kunnen gratis een beroep doen op een deel van het team handhavers zwerfvuil, ter ondersteuning van handhavingsacties inzake zwerfvuil. Het project wordt gefinancierd door de Vlaamse regering en de verpakkingssector Fost Plus.

“In Mechelen werken we sinds midden 2022 met deze vaststellers. Op een half jaar tijd hebben we ze 24 keer ingezet. Sinds 1 juni hebben zij al 162 overtreders betrapt, waarvan bijna de helft (71) in de twee zomermaanden. Een succes als je weet dat we in heel 2021 met politie en stadstoezicht slechts 108 vaststellingen op sluikstort hebben kunnen doen. In onze ambitie om Mechelen proper te houden maken deze mensen dus heel zeker het verschil”, zegt Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen.

De opdracht van de OVAM-vaststellers ligt in handhaving op zwerfvuil, betrapping op
heterdaad en de pakkans verhogen door verhoogd toezicht. “We kunnen enkel op hen beroep doen bij zwerfvuilacties en evenementen. De bedoeling is om handhavend op te treden op hot-spots. Zij maken bij vaststelling van overtreding onmiddellijk een bestuurlijk verslag op dat leidt tot een GAS-boete. Hun opdracht is dus niet sensibiliserend, maar repressief”, verduidelijkt Vandersmissen.

Op basis van een bestuurlijk verslag start de sanctionerend ambtenaar een procedure op voor het opleggen van een GAS-boete. De bestuurlijke verslagen van de vaststellers van OVAM worden dus volledig identiek behandeld als een vaststelling van een politieambtenaar of een BOA. In regel wordt voor deze overtreding een boete opgelegd van 75 euro bij een eerste overtreding. Minderjarige overtreders krijgen in Mechelen bij een eerste overtreding eerst een waarschuwing per aangetekende brief.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail